El jutjat ordena desmantellar les polèmiques antenes de mòbil de Figueres

La sentència, que es pot recórrer, diu que se n'ha de cessar l'ús però desestima cap indemnització ni sancions

29.01.2014 | 08:13
L´acció de protesta que els veïns del carrer Balmes van fer el 2011.
L´acció de protesta que els veïns del carrer Balmes van fer el 2011.

El Jutjat Contenciós Administratiu de Girona ha emès una sentència en la que ordena el cessament de l'ús i la posterior retirada de les polèmiques antenes de telefonia mòbil instal·lades a l'edifici del carrer Balmes de Figueres. El jutjat ha estimat en part el recurs presentat per un dels veïns de la zona però no ho ha fet amb la petició de percebre una indeminització així com tampoc de l'obertura d'un expedient sancionador. Els afectats van portar als jutjats l'Ajuntament de Figueres -per no haver complert amb la normativa vigent- i com a part codemandada la companyia Telefònica, titular dels aparells. Ho van fer després d'iniciar una batalla al 2011 quan van detectar que les infraestructures no estaven al lloc que els corresponia. Contra la sentència es pot presentar encara un recurs ordinari d'apel·lació.

Les antenes de telefonia mòbil es va instal·lar al terrat de l'edifici número 25 d'aquest carrer l'any 2008 i, tot i el malestar dels veïns de la zona, la batalla no es va iniciar fins a mitjans de 2011. Aleshores els veïns es van adonar revisant l'expedient municipal que, en realitat, des del juliol de 2010, els aparells estaven emetent de forma "il·legal". Malgrat que l'Ajuntament sempre ha assegurat que es tractava d'una situació "d'alegal·litat", la realitat era que al 2009 s'havia fet una "modificació puntual del PGOU per a la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions", que incloïa i tenia en compte el "Pla Director sobre el desplegament de la telefonia mòbil al municipi". Aquest document establia fins a 12 emplaçaments on podien instal·lar-se antenes i altres instal·lacions de telecomunicacions.

El carrer Balmes ni cap altre punt del barri del Poble Nou, però, no es troben entre els punts indicats. A més, els veïns van detectar que una de les disposicions especificava que "les antenes que no compleixin amb les localitzacions establertes en la normativa s'hauran de traslladar als emplaçaments previstos per tal d'adaptar-se.a la normativa en un termini de 12 mesos a comptar des de la vigència d'aquesta".

La norma va entrar en vigor el juliol de 2009 i, per tant, el termini acabava el juliol de 2010. El veïns van començar a reclamar-ne el compliment al 2011, van fer reunions amb l'equip de Govern i també accions reivindicatives. Finalment, a l'abril de 2012, van interposar la denúncia contra l'Ajuntament i van avisar que els portarien al contenciós al cap de tres mesos. Demanaven la clausura i retirada de les antenes per no comptar amb cobertura urbanística; valorar el cost de la retirada per tal de poder exigir-li a l'empresa en cas d'execució subsidiària per part de l'Ajuntament; obrir un expedient sancionador a la companyia titular per incompliment així com reclamar indemnitzacions pels afectats. Tot i els intents de negociació, a l'estiu de 2012, l'Ajuntament inicia la modificació el Pla General -que no es va acabar de tramitar- afegint una quarta disposició que invalidava la primera intentant legalitzar la situació i els denega les peticions de la denúncia. Davant d'això, els veïns presenten al·legacions i a l'octubre el contenciós finalment interposat s'admet a tràmit. El recurs anava era contra el decret d'alcaldia en què es denegava la petició d'ordenar el cessament, precintat, clausura i desmantellament i es desestimava la denúncia.

Estimat, parcialment

La sentència, a la que ha tingut accés Diari de Girona, conclou que "consta a l'informe pericial realitzat que l'annex 1 estableix en el seu article 16.1 els diferents tipus d'instal·lacions, considerant com a tipus A les de telefonia móbil i altres serveis, i com l'article 16.2 indica l'emplaçament de les instal·laciona, entre les quals no hi ha el carrer Balmes i, per tant en no haver-se produït l'adaptació de l'antena objecte del present procediment en el termini establert, s'haurà de produir el cessament del seu ús i posterior retirada".

Pel què fa a les peticions d'indemnització, es desestimen atès que "no s'ha acreditat l'existència de cap dany efectiu, real i econòmic avaluable". Tampoc accepta la petició d'incoació d'un expedient sancionador ja que "la normativa referida a la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions a Figueres no contempla l'existència de cap règim sancionador". Amb tot, conclou que es pot interposar un recurs ordinari d'apel·lació que "només serà admès previa constitució d'un dipòsit de 50 euros al Jutjat". En cas de no fer-se, es dictarà interlocutòria que posarà fi a la tramitació del recurs.

Enllaços recomanats: Premis cinema