Competències de Trànsit

CiU vol que el Govern pugui retirar el carnet de conduir

Tot i que Catalunya té transferides les competències de Trànsit, només l'Estat pot anul·lar els permisos

 12:57  

EFE/BARCELONA CiU ha presentat una iniciativa per modificar la Llei de Trànsit per tal que les comunitats autònomes amb competències en aquesta matèria puguin retirar el permís de conduir als conductors que hagin perdut tots els punts del carnet o que hagin comès una infracció que impliqui la seva retirada .

En la proposició de llei registrada al Congrés, CiU planteja que les administracions autonòmiques competents siguin les que apliquin i imposin la retirada del permís de conduir quan així ho comporti una infracció imposada per elles, ja que fins ara aquesta funció depèn de l'Administració de l' Estat.

Segons la normativa actual, el País Basc i Catalunya són les úniques comunitats que tenen transferides des de 1997 les competències en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, a excepció, entre altres, de la facultat d'expedir, revisar i canviar els permisos i llicències de trànsit, així com la seva anul·lació, intervenció i, si s'escau, la suspensió, derivada d'expedients de sanció o en via cautelar.

Amb la regulació del permís de conduir per punts, en vigor des de 2005, aquestes comunitats autònomes són les competents per a tramitar i resoldre els procediments sancionadors, però no així la retirada del permís quan una infracció comporti aquesta sanció o quan s'hagi produït una reiteració de sancions que comporti la pèrdua de tots els punts. En aquests casos, és necessària la intervenció de l'Administració General de l'Estat.

En opinió de CiU, el sistema actual "comporta una falta d'eficiència en la tramitació dels procediments sancionadors i fa que la seva resolució sigui més lenta"

Enllaços recomanats: Premis cinema