No a les lleis Wert i «Mordaça» i garantia de serveis bàsics

L'annex inclou nou punts per reforçar la política del futur Govern en matèria de drets fonamentals

07.11.2015 | 00:00

Junts Pel sí i la CUP van registrar ahir un annex a la resolució independentista que es votarà dilluns per concretar alguns dels temes en els quals el futur Govern només haurà de complir la legislació catalana. L'article 8 de la resolució ja instava l'executiu a «complir exclusivament el mandat del Parlament a fi de blindar drets fonamentals que puguin estar afectats per les decisions de les institucions de l'estat espanyol». Ara l'annex presentat desglossa els següents punts:

Pobresa Energètica
La moció preveu que el futur Govern desplegui les mesures previstes a la Llei 24/2015 de mesures urgents per arontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per garantir el dret d'accés als subministraments bàsics.

Habitatge
Segons el text, el futur Govern català es compromet a garantir el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial que estiguin en procés de ser desnonades.

Sanitat
El futur Govern promet garantir l'accés universal a l'atenció sanitària pública i de qualitat a través del Catsalut a totes les persones que viuen a Catalunya. A l'annex es detalla que cap persona en podrà quedar exclosa per raons d'orígen, tinguin o no la condició d'assegurats o de beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consten o no al padró. Tampoc es privarà a cap ciutadà d'assistència farmacèutica.

Educació
Bàsicament, es preveu el no compliment de la Llei Wert per considerar que vulnera les competències del Govern català en matèria educativa.

Llibertats públiques
En aquest punt es recorda que el Parlament també va interposar un Recurs d'inconstitucionalitat contra la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana, també anomenada «Llei Mordaça». Com en el cas de la Llei Wert, el Govern no aplicarà la normativa espanyola per argumentar que vulnera els drets fonamentals previstos en la Declaració Universal dels Drets Humans i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Administracions locals
El futur Govern proporcionarà eines de suport als Ajuntaments per deixar sense efectes la LRSAL, la Llei d'Estabilitat Pressupostària que limita competències als ens locals.

Persones refugiades
El Goverm es compromet a acollir el màxim nombre de refugiats per les crisis humanitàries.

Avortament
El text ressalta que en matèria d'avortament el Govern es remetrà a la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre homes i dones.

Pla de xoc social i deute
El text preveu alliberar recursos per dotar financerament un pla de xoc social i reduir el deute públic. El futur Govern prendrà un seguit de mesures per renegociar tots els finançaments estructurats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema