La llei permet al TC imposar multes, suspendre funcions o obrir la via penal

28.07.2016 | 07:18

El Tribunal Constitucional (TC) té potestat per aplicar una sèrie de mesures coercitives per garantir el compliment de les seves decisions, mecanismes que tenen en compte les multes econòmiques, la suspensió de les funcions dels càrrecs que desobeeixin o fins i tot l'exigència de responsabilitats penals.
Es tracta de mesures mai adoptades fins ara i possibles a partir de la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional aprovada el 2015 gràcies a la majoria absoluta del PP. Una norma qüestionada per l'oposició i que ha estat recorreguda davant el mateix Constitucional, entre d'altres, per la mateixa Generalitat de Catalunya.
Aquestes mesures es podrien aplicar després que ahir JxSí i la CUP aprovessin les conclusions del procés constituent desobeint així el TC. La normativa vigent faculta el tribunal a vetllar pel compliment efectiu de les seves decisions i determinar en la seva resolució qui ha d'executar-la i les mesures d'execució necessàries. Les parts, com ha fet en aquest cas el Govern central, poden promoure aquest incident d'execució.
Pot el Constitucional declarar la nul·litat de les resolucions que contravinguin les que ha dictat el mateix Constitucional, prèvia audiència del Ministeri Fiscal i de l'òrgan que les va dictar. També està facultat per acordar la notificació personal de les seves resolucions a qualsevol autoritat o empleat públic que es consideri necessari. També per recollir amb caràcter executiu l'auxili de jutges i tribunals o de qualsevol administració i poder públic, que hauran de prestar-lo amb caràcter preferent i urgent.
Si es constata el possible incompliment d'una resolució, pot requerir a la institució, autoritat, empleat públic o particular a qui correspongui un informe respecte a això. En el cas que una vegada rebut l'informe o transcorregut el termini fixat persisteix l'incompliment, pot prendre una sèrie de mesures coercitives.
Per exemple, imposar una multa de 3.000 a 30.000 euros a les autoritats, empleats públics o particulars que incompleixin les seves resolucions o acordar la suspensió de les seves funcions durant el temps precís per assegurar l'observança dels pronunciaments del Tribunal.
Finalment, està facultat per deduir l'oportú testimoni dels afectats per exigir la responsabilitat penal que pogués correspondre. efe madrid

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema