La Sindicatura detecta errors comptables i falta de documentació del Consell el 2008

L'ens fiscalitzador també revela problemes amb la plantilla de personal i en la gestió dels recursos tributaris delegats

 06:30  

FIGUERES | G.TUBERT Múltiples errors de comptabilització, falta de documentació i alguns problemes de compliment de la legalitat. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe que la Sindicatura de Comptes de Catalunya -l'òrgan fiscalitzador del sector públic- ha elaborat sobre el compte general del Consell Comarcal a l'exercici del 2008. L'actual president de l'ens, Xavier Sanllehí (CiU), ha explicat que es remetrà la informació complementària que calgui però ha reiterat que no s'ha detectat cap irregularitat. També ho ha dit el qui aleshores presidia el Consell, Pere Vila (CiU), que ha afegit que "qui tenia responsabilitats en els temes comptables haurà de subsanar els errors". L'ens, però, no ha plantejat presentar al·legacions al document.
La Sindicatura alerta de "manca de control intern sobre l'immobilitzat, la tresoreria i l'endeutament així com sobre els recursos gestionats per compte d'altres ens públics" i els recomanda que revisin els seus procediments i criteris de comptabilització per "assegurar el registre de la integritat de les transaccions realitzades i el control i salvaguarda dels actius de l'entitat". I és que, en la fiscalització dels comptes de 2008, l'òrgan ha detectat que el Consell no disposa d'un inventari de béns ni un detall individualitzat dels elements que l'integren. Tampoc es va comptabilitzar cap transacció relativa a la gestió dels recursos tributaris que porta a terme per delegació dels ajuntaments. De fet, el Consell va aprovar el compte general per l'exercici de 2008 al febrer de 2010, amb posterioritat a l'octubre de 2009, que és el termini límit fixat per a la seva aprovació. També se li va lliurar a la Sindicatura fora de termini que, un cop l'ha revisat, ha detectat que hi falta informació complementària. No hi ha, per exemple, certificacions i conciliacions bancàries corresponents a set dels dotze comptes que mostren saldo al final de l'exercici, per un import deutor d'1,94 milions i un de creditor de 0,12 milions.
El més flagrant, però, segons sembla els múltiples errors de comptabilització. Passa a les modificacions de crèdit en què s'han comptabilitzat incorporacions de romanents, de 3,58 milions, com a transferències de crèdit positives. També es va comptabilitzar una generació de crèdit de 0,15 milions com a transferència de crèdit positiva o es va comptabilitzar com a suplement de crèdit un crèdit extraordinari d'1,45 milions. En aquests expedients, també hi manca informació sobre l'informe previ d'intervenció o la memòria justificativa de la necessitat d'un crèdit extraordinari. Pel que fa al cànon de l'abocador, ha detectat un decalatge entre les despeses comptabilitzades en l'exercici de 2008 i els ingressos facturats als ajuntaments i tampoc es va facilitar la documentació suport del pagament als ajuntaments de la comarca de 0,30 milions de subvencions del PUOSC sobre un total sol·licitat d'1,11 milions. També "es van comptabilitzar anticipadament, en el pressupost de 2008, drets reconeguts per valor de 0,38 milions de transferències de la Generalitat, comptabilitzades, per aquest última, en l'exercici de 2009".
Pel que fa a la legalitat, l'ens fa diverses observacions com ara que el nombre de treballadors en nòmina el desembre del 2008 era superior en deu treballadors a la plantilla de personal. També que l'increment de retribucions del personal va ser del 4,3% per damunt del que establia la normativa i que hi ha múltiples imports que no estaven recollits als contractes. En l'àmbit de la contractació administrativa, detecta falta de documentació en la majoria d'expedients o que no compte amb la aprovació de la despesa corresponent.
El principal desquadrament de caixa es va fer públic el 2010, durant la presidència de Consol Cantenys (PSC). Aleshores s'anunciava que un error comptable de l'interventor havia deixat un forat de més de dos milons. La raó es va atribuir a què, tal i com diu l'informe, en els exercicis 2004-2006 es va pagar un cànon a l'ACR sense que hi hagués consignació pressupostària per fer-ho. Poc després s'anunciava la concertació d'un crèdit d'un milió per intentar eixugar el dèficit provocat.

Enllaços recomanats: Premis cinema