La crisi dispara les demandes del Jutjat Mercantil i l´assistència jurídica gratuïta

La implementació de les taxes judicials rebaixa les apel·lacions en un 18% i limita el dret a reclamar en segona instància

30.01.2014 | 06:30
La crisi dispara les demandes del Jutjat Mercantil i l´assistència jurídica gratuïta
La crisi dispara les demandes del Jutjat Mercantil i l´assistència jurídica gratuïta

DADES DE JUSTÍCIAL'estadística judicial és un clar reflex de la conjuntura social actual i, en contra del que esgrimeix el Govern, les dades demostren que la situació de crisi encara no ha començat a superar-se a la província. Els indicatius més rellevants són l'agument de demandes al Jutjat Mercantil i el fet que de les 22.291 demandes de justícia gratuïta a Girona i Figueres el 80% s'hagin resolt forma favorable.

Encara que el mantra del Govern sigui repetir incessantment que la crisi està remetent i s'albiren signes de millora, el cert és que hi ha dades neutres i inqüestionables que demostren exactament el contrari, si més no a la província de Girona. És prou descriptiu observar l'augment de demandes que va experimentar el Jutjat Mercantil durant el 2013 amb un augment del 26,27% (918 demandes), quan ja venia d'un ascens el 2012 d'un 19,38% (727 demandes enfront les 609 del 2011). Però a aquesta dada s'ha d'afegir el fet que dels 22.291 expedients resolts sobre demanda de justícia gratuïta en els col·legis d'advocats de Girona i Figueres se n'han concedit el 80%, cosa que indica el volum de persones amb escassos recursos que han necessitat un advocat d'ofici perquè no se'n podien pagar un de particular.
El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, no amaga que la situació judicial és el millor reflex de la conjuntura social actual i un important marcador que permet fer un diagnòstic acurat. Per això, apunta com l'increment de demandes en el Jutjat Mercantil del partit judicial de Girona es converteix en un "marcador molt negatiu per a la província" que dóna a entendre que "estem bastant ?lluny de sortir de la crisi". Però el president de l'Audiència no es mostra alarmista, ja que preveu que aviat es pugui observar un "repunt a la baixa" si es té en compte que el volum de feina en la jurisdicció social -la que gestiona acomiadaments, entre altres temes- ha experimentat un important descens (3.486 casos el 2013 enfront els 3.567 de 2012 i lluny dels 4.198 de 2011).
El darrer any també ha servit per comprovar com la implementació de les taxes judicials imposades pel Ministeri de Justícia han dissuadit els ciutadans de presentar apel·lacions i recórrer resolucions judicials en segona instància en la jurisdicció civil. Aquestes s'han reduït en un 18% respecte al 2012. "La gent guanya o perd però no recorre per les taxes, que van en funció del procediment amb un mínim de 800 euros", s'explica Lacaba. Aquesta limitació econòmica per reclamar en segona instància ha rebaixat el volum de feina a l'Audiència Provincial i ha permès, al seu torn, que es resolguin amb més rapidesa els casos que li arriben i segueixi sent "una de les Audiències que més ràpid anem".

Justícia gratuïta
Que s'hagin concedit 18.777 expedients de justícia gratuïta és una dada "doblement preocupant perque ens afecta a les arques de la Generalitat i perquè demostra que cada vegada hi ha més gent que té menys ingressos", rebla Lacaba. El torn d'ofici no deixa de ser un marcador més que demostra com ha augmentat l'empobriment de la població d'ençà el 2010.

Enllaços recomanats: Premis cinema