BMN aportarà 28 immobles situats a Salt al Fons Social d´Habitatge

 

GIRONA | DDG BMN s'ha sumat a la iniciativa del Ministeri d'Economia i Competitivitat per a la creació d'un Fons Social d'Habitatge i aportarà inicialment un total de 180 immobles, 28 d'ells a Salt, que seran destinats a oferir cobertura a aquelles persones que hagin perdut la seva residència habitual i en les quals es donen circumstàncies d'especial vulnerabilitat.
Els immobles aportats al fons seran arrendats per una renda d'entre 150 i 400 euros, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar. La durada del contracte d'arrendament serà de dos anys prorrogables per un més.
Les principals condicions per accedir a aquests habitatges en arrendament especial determinen que podran ser arrendataris persones físiques que hagin estat desallotjades de la seva residència habitual a partir del passat 1 de gener de 2008, i quan el conjunt dels ingressos dels membres de la seva unitat familiar no superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. A més, són tinguts en compte els supòsits d'especial vulnerabilitat, com la condició de família nombrosa o monoparental.

Consultoris

Consultori legal

L'equip d'advocats de Prat Sàbat es posa al vostre servei i respon cada dijous les preguntes rebudes


Enllaços recomanats: Premis cinema