Esports

Els errors de diagnòstic de la crisi

La singularitat espanyola té com a origen els factors més ignorats: desequilibri exterior, caiguda tributària, apalancament i excessos dels anys d'eufòria Més que el pes del sector públic, el que s'ha demostrat inviable és un model europeu de benestar que tingui com a base una estructura fiscal semblant a l'aplicada als Estats Units

 
Els errors de diagnòstic de la crisi
Els errors de diagnòstic de la crisi  

REUTERS De les crisis se surt atacant-ne les causes reals. Però com que cap subjecte i agent econòmic vol admetre la seva part alíquota de culpa i la seva contribució al desastre, la tendència a buscar falses tesis o explicacions parcials és molt forta. Aquesta crisi no ha estat en això diferent a les anteriors, llevat que la propensió a esgrimir arguments que ocultin o maquillin els factors més decisius i profunds de la caiguda ha estat més marcada en la mesura que aquesta llarga recessió és el desenllaç traumàtic d'una gravíssima acumulació de desequilibris i errors econòmics concatenats al llarg de diverses dècades, i en els quals han participat organismes supranacionals, reguladors, bancs centrals, governs, empreses, bancs i ciutadans. Això, que és cert per a la crisi general internacional, és encara més evident en l'especificitat del cas espanyol.
L'economista Enrique Fuentes Quintana, exvicepresident econòmic del Govern i pare dels Pactes de la Moncloa, va alertar el 1983, amb ocasió de les dues grans crisis del petroli, del risc de confondre o malinterpretar les causes dels problemes: "Cal conèixer què és i d'on procedeix la crisi: si no, un no pot defensar-se'n. Una societat que ignora els trets que defineixen la crisi econòmica i els factors que la ?produeixen està condemnada a seguir patint-la". Des de 2008 s'han acumulat diagnòstics que moltes vegades han contribuït més a amagar els problemes que a afrontar-los.

Origen de la crisi
El primer error de diagnòstic va ser buscar l'origen de la crisi el 2008, la data en què va explotar. Les crisis, com les malalties i els desastres naturals, es coven sempre molt abans, just quan tot semblava anar bé. Ho va dir Angela Merkel el 14 de juny de 2012 al Bundestag. L'origen dels problemes espanyols deriven, va dir, de la dècada precedent: de la "bombolla financera i immobiliària" derivada de comportaments d'una "dècada irresponsable". Tres mesos abans, el 21 de març, també ho havia dit el secretari d'Estat del Tresor d'EUA, Timothy Geithner: Espanya, va assegurar, "és víctima d'un fenomen específic d'endeutament privat i bombolla immobiliària". I un editorial de The New York Times va mantenir el 2 d'octubre de 2012 que els problemes espanyols "procedeixen de l'abrupte col·lapse d'una temerària bombolla immobiliària al sector privat, alimentada de manera artificial pel crèdit barat".

deute públic previ
Durant massa temps, i encara avui, es va dir que la singularitat espanyola estava provocada pel seu elevat endeutament públic. Fals. La crisi internacional de 2008 va arribar a Espanya amb un deute públic del 36,3% del PIB (tancament de 2007), la menor taxa de deute de l'Estat des de 1984. Tots els grans països europeus van entrar en la crisi amb un deute públic entre el 56% i el 104% del PIB. La mitjana de la UE (27 països) estava en el 61,5%. La mitjana de la zona euro (17 països), en el 69,3%.

deute públic actual
El deute públic espanyol, encara que es va duplicar des de 2007, va tancar l'any 2011 en el 69,3% del PIB, el nivell al qual ja havia arribat la zona euro fa cinc anys. El 69,3% de deute públic espanyol segueix sent 20 punts inferior al de la zona monetària (87,3%) i 13,2 punts menor que la mitjana de la UE. A finals de 2011 (últim any del qual hi ha dades oficials definitives) 12 dels 27 països de la UE tenien més deute públic que Espanya.

tots van sortir de la crisi
A finals de 2009 i inicis de 2010 es va generalitzar un altre diagnòstic fals: tots els països -es va dir- ja havien sortir de la crisi, tots menys Espanya. En realitat havien sortit només -i de manera molt lleu- de la primera recessió. Espanya també ho va fer. Però gairebé tots van entrar després en la segona recessió. El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, va dir recentment: "La recessió ja no es limita als països del Sud". La crisi, així, continua encara el 2013 a la UE.

dèficit públic insòlit
Dels 27 països de la UE, 24 (tots menys Suècia, Estònia i Hongria) van tenir dèficit fiscal el 2011. El dèficit és consubstancial a les fases recessives de l'economia. El fet distintiu espanyol és l'elevada xifra del descobert pressupostari des de 2009. Té causes.

despesa pública
Espanya va tenir dèficits públics molt alts en els cinc anys de la crisi i el 2011 va ser el segon país amb el dèficit més alt (9,4%, de la mateixa manera que Grècia), només per darrere d'Irlanda (13,4). L'explicació que ha imperat és que la despesa pública espanyola és exagerada. Però la despesa pública espanyola és inferior a la mitjana de la UE. El 2008 estava en el 75% de la mitjana europea quan la renda espanyola estava en el 90% de la mitjana. Fins al 2007 la despesa pública espanyola va fregar el 38% del PIB davant del 45% de mitjana europea. El 2010 va representar el 45,6% del PIB, encara inferior a la mitjana de l'eurozona (51,1%) i de la UE (50,6%). Espanya només superava en despesa pública vuit països excomunistes i Luxemburg. I això malgrat que es va elevar el cost del deute públic i malgrat assumir la despesa més alta per desocupació de l'OCDE: el cost de la cobertura de desocupació va augmentar a Espanya un 61% durant la crisi (a la UE va créixer un 33%).

despesa social
Tenim, es diu, una despesa social que no ens podem permetre. La despesa social per habitant a Espanya és 13 punts inferior a la mitjana de la UE. Tots els grans països europeus (Luxemburg, Holanda, Dinamarca, Àustria, Irlanda, Suècia, Alemanya, França, Bèlgica, Finlàndia, Regne Unit i Itàlia) gasten més que Espanya i estan per damunt de la mitjana europea. Set d'aquests països mantenen la triple A, màxim rating de solvència.

estat del benestar
Es diu que Espanya no pot sufragar l'Estat del Benestar. Els països del nord europeu, amb un Estat del Benestar superior a l'espanyol, s'estan defensant millor de la crisi que Espanya. La diferència rau en la política tributària. Fins a les recents pujades impostos, Espanya es va dedicar, amb governs del PP i del PSOE, a abaixar uns impostos (renda, societats... ) i a suprimir-ne d'altres (IAE, patrimoni, Successions... per a la majoria dels seus contribuents). Espanya es va situar a la part baixa de la política fiscal de la UE i va intentar mantenir un Estat del Benestar a l'europea amb una estructura fiscal a l'estil dels EUA. Aquest intent és el que ha fracassat, com van certificar, entre d'altres economistes, l'assessor espanyol de la Reserva Federal Juan Rubio Ramírez.

comunitats autònomes
Les comunitats autònomes "van portar Espanya a la ruïna", es va dir el 2012. Però les autonomies, encara que van participar -com la resta d'administracions i agents privats- de l'alegria inversora i de despesa dels anys de l'eufòria anteriors a la crisi, només són responsables del 18,74% del deute total de l'Estat, encara que gestionen el 36,2% de la despesa pública d'Espanya. De les seves partides de despesa, el 75% se'n va en educació i sanitat. A això s'hi suma Justícia, Dependència, Protecció Civil i altres serveis bàsics. El deute de les autonomies, després de 30 anys, és de 150.758 milions. Les famílies espanyoles deuen 845.489 milions (5,6 vegades més). I les empreses i empresaris espanyols deuen 1,2 bilions, gairebé 8 vegades més. Si del deute dels ciutadans espanyols es resten les hipoteques, el deute contret pels particulars en despeses de consum (195.623 milions) és el 30% superior a tot el deute autonòmic espanyol acumulat en tres dècades. I del dèficit públic de 2011 (9,4%), les comunitats -encara que van concentrar el gruix de l'incompliment- van ser responsables de menys de 3 punts del descobert fiscal total.

polítiques d'estímul
A Espanya es va patir amb el ?desequilibri dels comptes públics als plans d'estímul i despesa que es van concertar en el G-20 entre 2008 i 2009. Però la despesa total espanyola en aquestes polítiques keynesianes va ser de 34.000 milions d'euros. És a dir, va suposar el 3,4% del PIB (1,7 de mitjana anual), quan el dèficit fiscal total acumulat per Espanya entre 2008 i 2011 va ser del 33,3% del PIB. Les polítiques d'estímul van costar menys diners que el rescat europeu a la banca espanyola, que suposarà 41.000 milions i un augment del deute públic espanyol que, segons va dir el president del Govern, Mariano Rajoy, a Brussel·les el 19 d'octubre, "no és rellevant" perquè "només suposa 4,1 punts del PIB".

despesa pública inútil
Una altra creença assevera el fracàs del recurs a la despesa pública com a política d'estímul. Però amb les polítiques de despesa es va aconseguir reduir la destrucció d'ocupació de 890.00 afiliats a la Seguretat Social el 2008 a 665.595 el 2009 (25,22% menys) i a 161.923 el 2010 (81,8% menys que el 2008) mentre que, amb les polítiques d'austeritat, la destrucció d'ocupació va remuntar el 2011 fins als 248.173 (53,26% més) i 2012 (l'any de la política de retallades més marcada) va ser el segon amb major pèrdua d'ocupació des que va esclatar lacrisi: la Seguretat Social va perdre 787.241 afiliats (el 217,21% més que en 2011).

Recaptació
El drama espanyol és que, juntament amb un augment del cost de l'atur fins als 35.000 milions anuals i uns interessos del deute que consumiran 38.000 milions més el 2013, la recaptació fiscal espanyola va caure en gairebé 70.000 milions. Aquest és el fet decisisu i diferenciador del país. La caiguda de la recaptació és "un drama nacional", va afirmar Montoro el 19 de juliol. Mentre a la zona euro els ingressos estatals s'han mantingut durant la crisi entre el 45,3 i el 44,7 per cent del PIB, a Espanya -i a causa de la "punxada de la bombolla", de l'asfíxia de l'economia i del gravíssim endeutament privat i de l'augment de l'activitat submergida, els ingressos tributaris van caure un 41,1% del PIB el 2007 al 35,1% el 2011. La recaptació fiscal d'Espanya el 2011 va ser la més baixa del "món desenvolupat" (Montoro, 19 de juliol de 2012) i la seva caiguda només la va superar Bulgària (Eurostat). "El problema més important és que no hi ha ingressos", va afirmar Rajoy a Nova York el 24 de setembre de 2012.

deute privat
L'opinió pública espanyola fa cinc anys que focalitza el fet singular i diferencial de la crisi espanyola en l'endeutament públic (tot i que és 20 punts inferior a la mitjana de l'eurozona) i ometent que el problema gegantí d'Espanya està en el sector privat: el deute públic espanyol suma avui 817.000 milions (0,8 vegades el PIB). El deute privat és de 2.051 bilions (més de dos vegades el PIB). D'aquesta xifra, 1,2 bilions són deute empresarial. Però el deute de les famílies també supera l'estatal. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va fer referència per primer cop al deute privat com a principal problema d'Espanya el 23 de juliol de 2012 al Congrés. Però la va reconèixer de veritat com a desencadenant principal de la crisi específica espanyola el 4 d'octubre en una reunió a Londres amb economistes de la London School Economics: "El problema l'ha causat el deute del sector privat", va dir.

prima de risc
Es diu que Espanya té la prima de risc més alta que altres països a causa de l'Estat de les seves arques públiques. Però la prima mesura la capacitat de pagament del país amb l'exterior una vegada que això no pot expressar-se amb el tipus de canvi d'una moneda d'ús només nacional. El probelam, per tant, és el deute extern. El Govern ho va reconèixer a partir de maig. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ho va dir l'1 de maig, el 20 de juny i el 23 d'octubre de 2012, i Luis de Guindos ho va afirmar el 23 de juliol de 2012. El governador del Banc d'Anglaterra, Mervyn King, ja ho havia afirmat el 16 de novembre de 2011.

deute extern
De l'important deute extern espanyol (1,8 bilions, equivalents al 180 per cent del PIB), i que es va anar acumulant en els darrers decennis, el 85% és privat. El deute públic suposa el 15%. L'origen va ser el greu endeutament de bancs, empreses i famílies, que van convertir Espanya en demandant d'estalvi extern massiu i en importador net de béns amb un dèficit exterior acumulat durant anys. En els bons moments, Espanya va arribar a tenir un dels majors dèficits externs del món.

corregir el dèficit
Si corregim el dèficit públic sortirem de la crisi, s'afirma amb insistència. Però l'equilibri pressupostari resoldria en part la crisi de deute sobirà que es va iniciaer el 2010 a causa de Grècia, però no la crisi financera i de l'economia real que va estavellar el 2007 als EUA i a Europa el 2008. Hova escriure De Guindos el 25 d'octubre de 2009, abans de ser ministre: "La sortida de la crisi no es produirà fins que se sanegin els balanços de les famílies, les empreses i els bancs i fins que no s'elimini la sobrevaloració de l'habitatge".

l'estat, com una família
L'afirmació que la gestió econòmica de l'Estat i el seu control és igual al d'una família és una de les més repetides. Però és un altre gravíssim error de percepció. Una família estalvia tant com redueixi les seves despeses perquè la retallada dels seus desemborsaments no afecta els seus ingressos. Però un Estat que retalla despeses i inversions disminueix també els seus ingressos perquè la seva austeritat retalla el creixement econòmic i per això la seva recaptació fiscal. A més, pot augmentar les seves despeses en desocupació. És el que es coneix com a multiplicador i divisor fiscal. Tot i que el seu càlcul difereix segons èpoques i territoris, l'FMI acaba de consierar que per cada euro que retalla l'Estat, l'activitat econòmica retrocedeix 1,5 euros.

sense feina amb dèficit
Una altra idea falsa és que "Espanya mai ha creat ocupació amb dèficit públic". Aquest argument l'han repetit molts polítics, entre ells Alfonso Alonso en el debat de Pressupostos al Congrés el 25 d'abril de 2012. Però en gairebé 40 anys de democràcia, Espanya es va presentar en dèficit fiscal, excepte 2005, 2006 i 2007. Tot i això, va ser un país amb una alta taxa de generar ocupació. Entre 1985 i 1992 va passar d'11 a 13 milions de treballadors i, després de la recessió de 1992-1993, va saltar dels 12 milions de treballadors el 1993 a 22 milions el 2007.

crisi de caixes i polítics
La tesi que la crisi financera només va afectar les caixes, i que això va ser provocat a la presència de polítics en els seus òrgans és una veritat a mitges. La crisi financera va néixer a la banca privada dels EUA. Després de deixar que Lehman Brothers entressin en fallida, els EUA i Europa es van dedicar a salvar bancs privats. Al connjunt de la Unió Europea se'n vanrescatar 760 des de 2008. A Espanya va haver-hi bancs privats salvats per altres bancs i hi ha caixes amb nivells de solvència superiors al gruix de la banca europea. Moltes caixes d'estalvis sanes es van veure afectades per fusions amb altres danyades. Les caixes van patir més perquè eren més, van críexer molt més en els anys d'eufòria i no tenien capacitat jurídica i societària per a ampliar capital, com sí van fer els bancs. Tot i que es van exposar més al risc immobiliari, el percentatge de morositat de les caixes a finals de 2001 sobre el total de la seva cartera de crèdits era pràcticament igual a la dels bancs. Des de 2012, en transformar-se en bancs, el Banc d'Espanya ja no descarrega la morositat entre bancs i caixes.

les ajudes a la banca
El cost del rescat de la banca espanyola és, en contra de la creença general, menor que la meitat del cost europeu de salvament bancari. La Ue porta invertit en rescatar bancs el 12 per cent del PIB dels 27 països. Espanya ha dedicat a aquesta finalitat des de 2009 el 5,3 per cent, segons dades de la Comissió Europea de Competència de 20 de desembre de 2012.

L'últim El més llegit
Enllaços recomanats: Premis cinema