Girona torna a crear ocupació

Lla desocupació segueix creixent però al mateix temps augmenta el nombre de persones que té feina

24.01.2014 | 14:55

L'Enquesta de Població Activa (EPA) difosa ahir revela que les comarques de Girona van tancar l'any passat amb un creixement de l'ocupació superior al nou atur generat. Les dades revelen un canvi de tendència en el mercat laboral, que genera nous llocs de treball per primer cop des de 2010.

Segons l'EPA, al quart trimestre hi havia a Girona 92.000 aturats, 500 més que fa un any, el que situa la taxa de desocupació lleugerament per sobre el 24%, per sobre la mitjana catalana però per sota l'estatal.

Així mateix, el nombre d'ocupats va créixer l'any passat de 3.600 persones a la demarcació, fins a situar-se en 289.900 persones al quart trimestre. La dada contrasta amb la caiguda anual de 2.000 persones registrada en l'afiliació a la Seguretat Social que el ministeri d'Ocupació va fer pública a principis de mes.

També Catalunya va crear l'any passat llocs de treball (53.700 persones ocupades més). A nivell català destaca a més, una caiguda de l'atur anual de 64.700 persones en un context de creixement de la població activa.

A diferència del que passa a Girona o Catalunya, en el conjunt de l'Estat la població activa (persones que treballen o busquen feina) va baixar de forma dramàtica. Prop de 270.000 persones van deixar el mercat laboral, ja sigui perquè han tornat al seu país d'origen, perquè busquen oportunitats a l'estranger -com molts joves- o perquè han arribat a l'edat de jubilació.

El descens de la població activa explica perquè l'atur a Espanya caigués en 69.000 persones durant 2013 en el que és el primer descens des de 2007. Amb una taxa d'atur superior al 26%, avui a Espanya hi ha prop de 5,9 milions d'aturats i se segueix destruint ocupació.

Es 198.900 llocs de treball destruïts el 2013 a tot l'Estat van afectar als dos sexes, totes les nacionalitats, sectors i situació professional, si bé la reducció va ser més gran en el cas dels homes (124.500 menys), els estrangers (109.000 menys), els treballadors públics (121.400 menys).
Per tipus de contracte i jornada, el nombre d'indefinits es va reduir en 269.500 persones, mentre que va augmentar en 81.300 persones el de temporals, al temps que els treballadors a temps complet van disminuir en 339.300 i es van incrementar en 140.400 els empleats a temps parcial.

Enllaços recomanats: Premis cinema