CaixaBank guanya 503 milions el 2013, un 118% més

L'entitat abandona la tendència de descensos de beneficis que s'havia enquistat des de l'any 2009

31.01.2014 | 10:04

CaixaBank, el banc presidit per Isidre Fainé, va guanyar 503 milions el 2013, cosa que suposa un 118% més que el 2012 i abandonar la tendència de descensos de beneficis que s'havia enquistat en l'entitat des de l'any 2009, pels efectes de la crisi. En aquest resultat s'arriba tot i mantenir un esforç en volum de provisions similar el que es va fer el 2012, cosa que ha suposat consumir 7.501 milions, només un 4,81% menys del que es va destinar l'exercici anterior. La integració de Banca Cívica i Banc de València durant l'exercici han fet créixer la quota de mercat fins el 27,4% i els nivells de solvència s'han situat en el 12,9% en normativa de Basilea II i en el 11,7% de 'core capital' en Basilea III.

L'increment de beneficis d'aquest 2013 no es donava des de l'any 2008, quan l'entitat presidida per Isidre Fainé, en aquells moments 'la Caixa', va guanyar un 2% més que l'exercici anterior. A partir d'aquell any, els efectes de la crisi i la doble recessió van fer que aquesta entitat, com totes les del sistema financer espanyol, entressin en un període de descensos de beneficis any rere any fins aquest 2013 s'ha trencat la tendència i per primera vegada des del 2009 s'ha tornat a la senda de creixement de beneficis.

CaixaBank considera que el 2013 ha estat marcat per la integració definitiva de les entitats integrades en Banca Cívica i el Banc de València, cosa que l'ha permès consolidar-se com l'entitat líder del mercat espanyol amb 13,6 milions de clients, uns actius de 340.190 milions i un volum de negoci de 510.835 milions, cosa que permet a l'entitat cobrir una quota de mercat del 27,4%.

Menys crèdit

El recursos totals de clients arriben a 303.604 milions, un 4,4% més que el 2012. D'altra banda, en l'actiu, la inversió creditícia arriba fins els 207.231 milions, un 7,1% menys que el 2012. Aquesta disminució, CaixaBank l'explica pel procés generalitzat de despalanquejament, especialment del sector promotor, on la cartera de crèdit es redueix en un 26%, i l'opció també generalitzada de les grans empreses de substituir la captació de recursos per la via d'emissions de deute en comptes de la demanda de crèdit.

Un fet rellevant del resultats del 2013 és el comportament del marge d'interessos que obté 3.955 milions, amb un creixement del 2,1% en el conjunt de l'any, però que només en l'últim trimestre de l'exercici s'ha incrementat en un 4,3%, cosa que suposa ''un canvi de tendència positiu'' a partir de la segona part de l'any.

El marge brut es va situar en 6.632 milions, l'1,6% menys que l'any anterior i el marge d'explotació va tancar amb 2.685 milions, el 16,6% menys, llastat per les despeses d'explotació que es veuen condicionades per l'impacte extraordinari de 839 milions derivats de l'ajust de la plantilla de CaixaBank.

Les pèrdues per deteriorament d'actius financers ascendeixen fins els 4.329 milions, el 9,8% més. En aquesta quantitat s'inclouen els 375 milions de dotacions addicionals registrades el juny per l'aplicació dels nous criteris de refinaçaments del Banc d'Espanya, i el registre de 902 milions per cobrir el 100% de les provisions exigides pel real decret 18/2012, unes provisions que es van cobrir el primer trimestre.

L'esforç agregat en dotacions i sanejaments es manté en nivell similars del 2012 amb una dotació de 7.501 milions (7.880 milions el 2012). Aquesta xifra inclou 2.507 milions contra ajustos a valor raonable de les integracions de Banc de València i Banca Cívica.

Els ingressos per comissions augmenten un 3,5% fins arribar als 1.760 milions. Aquest augment CaixaBank l'explica per un augment considerable de l'activitat comercial, major número d'operacions, i el creixement derivat de la gestió de recursos fora de balanç.

El saldo de mora cau el quart trimestre

La ràtio de morositat s'ha situat en l'11,66%, per sota de la mitjana del sector 13,08 el novembre, amb una ràtio de cobertura del 61% que arriba fins el 140% si s'inclouen les garanties hipotecàries. Un fet rellevant és que el quart trimestre s'han reduït els saldos de dubtosos en 338 milions.

A més, la morositat s'ha vist condicionada negativament per l'aplicació dels nous criteris d'operacions refinançades que han fet augmentat el conjunt de la morositat en 151 punts bàsics. També la morositat puja perquè el despalanquejament fa que la cartera de crèdit cosa que fa augmentar la taxa de morositat.

'Core capital'

CaixaBank manté un nivell de solvència amb un 'core capital' del 12,9%, 1,9 punts més que el 2012, després de la integració de Banc de València, el prepagament de les ajudes públiques del Frob a Banca Cívica, les plusvàlues per vendes i l'esforç per cobrir les pèrdues inherents a la cartera.

Mentre que aquest 'core capital' del 12,9% és en base a la normativa de Basilea II, en la nova normativa de Basilea III, més exigent quan a capital, CaixaBank assoleix un 'core capital' de l'11,7%.

Obra social en 500 milions per set anys consecutius

CaixaBank ha dotat a l'obra social de 'la Caixa' en 500 milions per aquest 2014, cosa que suposa que malgrat l'entorn econòmic i el descens continuat de beneficis, s'han mantingut aquesta dotació durant els últims sis anys. Amb aquest pressupost, la fundació de l'obra social de 'la Caixa' es manté com la primera fundació de l'estat espanyol en volum de recursos econòmics.

El 67% del pressupost es destinarà a programes socials, el 13,2% a ciència, investigació i medi ambient, el 12,9% a activitats culturals i el 6,9% a programes d'educació i formació.

Enllaços recomanats: Premis cinema