Més de 300.000 gironins afronten una campanya de l'IRPF de canvis

Les declaracions es podran fer amb mòbils i tauletes a través del nou programa "Renda Web"

05.04.2016 | 07:18

El "Butlletí Oficial de l'Estat" (BOE) va publicar el 22 de març passat el calendari oficial i les regles generals de la propera campanya de la renda, en la qual més de 300.000 contribuents gironins, si es prenen de referència les dades de l'Agència Tributària de la campanya passada, hauran de tramitar les declaracions sobre els ingressos obtinguts durant el 2015. En el cas de les comarques de Barcelona, seran 2,6 milions de declarants, mentre que a Tarragona la xifra de contribuents superarà els 350.000 i, a Lleida, els 200.000.

El moment de fer comptes amb Hisenda estarà marcat aquest cop per les nombroses novetats fiscals que van entrar en vigor l'any passat, entre les quals s'hi compten les rebaixes de l'IRPF que va impulsar el Govern central. La campanya permetrà a cada contribuent verificar l'abast efectiu d'aquelles rebaixes mitjançant el resultat de les seves declaracions.

El calendari
Com recull el gràfic superior, la campanya arrencarà aquest dimecres, 6 d'abril, amb l'obertura del termini per tramitar la declaració a través d'internet. La campanya presencial a les oficines de l'Agència Tributària començarà el 10 de maig. Els últims dies per presentar les declaracions seran el 25 de juny, si el resultat surt a pagar a Hisenda i es domicilia l'ingrés al banc, i el 30 de juny per a la resta de contribuents.

Més mitjans
L'Agència Tributària amplia les opcions per fer la declaració per mitjà d'internet. La possibilitat de fer-ho a través de l'"esborrany" (proposta de declaració que fa la mateixa Hisenda amb les dades de què disposa i que el contribuent pot després confirmar o modificar) s'estén a un major nombre de persones. A la pràctica, ja poden utilitzar l'esborrany gairebé tots els contribuents, llevat dels que tenen rendiments d'activitats econòmiques (empresaris i professionals) i altres amb declaracions complexes. L'Agència Tributària generalitza a més el nou servei "Renda web", assajat el 2015 i que suposa un híbrid entre l'esborrany i el programa PADRE. Aquest sistema, que permetrà fer la declaració a través de la pàgina web de l'Agència Tributària d'una manera més senzilla, no pot ser utilitzat, de la mateixa manera que l'esborrany, per als contribuents amb rendes d'activitats econòmiques (autònoms i professionals).

Les tarifes
Les declaracions de la renda es liquidaran per primera vegada d'acord amb les noves tarifes en vigor des 2015. El Govern central, que havia aplicat un recàrrec entre 2012 i 2014 a tots els contribuents, va rebaixar dues vegades els tipus impositius de l'IRPF l'any passat: una al gener, amb l'entrada en vigor d'una primera fase de la reforma tributària, i una altra al juliol, en avançar la reducció inicialment prevista per 2016. Arran d'aquests canvis, la tarifa estatal de l'impost va passar de set a cinc trams de renda i a tenir uns tipus impositius més baixos que, segons l'Executiu, permetran que una majoria de contribuents tributin menys que abans de la pujada de 2012. La reforma estatal va tenir ja impacte en les retencions de les rendes del treball i de l'activitat econòmica durant l'any passat. No obstant això, la declaració permetrà ara comprovar l'abast efectiu de la rebaixa. El mateix succeirà amb l'impacte dels canvis en la tarifa per a les rendes de l'estalvi, que va entrar en vigor durant l'exercici del 2015 amb tipus també més baixos.

Mínims personals i familiars
Els canvis s'acompanyen d'augments en els mínims personals i familiars, que determinen la part de la renda que queda exempta de tributació perquè es destina a satisfer necessitats bàsiques. El mínim personal del contribuent passa de 5.151 a 5.550 euros i augmenten també els d'altres membres de la família. El del primer fill puja de 1.836 a 2.400 euros. Com ha fet notar el Registre d'Economistes i Assessors Fiscals (Reaf), en la pràctica l'estalvi que suposen aquests canvis en els mínims exempts "es veu atenuat a portar-los a una tarifa més reduïda". Un altre canvi que erosiona la rebaixa fiscal: desapareix per als contribuents amb ingressos superiors als 14.400 euros la reducció general de 2.652 euros per rendes del treball, que se substitueix per una deducció de 2.000 euros.

L'habitatge
Hi ha canvis substancials per als arrendadors i els inquilins amb contractes signats després del 31 de desembre de 2015. Per als primers, desapareix la bonificació del 100% dels ingressos per lloguers aplicable quan els arrendataris tenien menys de 30 anys i ingressos limitats. Per als segons, s'elimina la possibilitat de deduir fins a 9.040 euros a l'any pels pagaments realitzats per als que ingressin menys de 24.000 euros anuals. Les dues deduccions es mantindran per als contractes anteriors a 2015. Un altre canvi que afecta els propietaris: l'eliminació dels coeficients de correcció monetària i la reforma dels coeficients d'abatiment eleven la càrrega fiscal sobre els guanys patrimonials obtinguts en vendre un habitatge usat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema