Profetes baixistes que busquen oportunitats

?La pràctica de les vendes en curt és defensada per molts perquè aporta liquidesa i contribueix a atenuar el risc de les bombolles de tot tipus ?Perquè alguns guanyin altres han de perdre i l'especulació és el que mou els mercats financers

23.06.2017 | 21:16
Oficina del Banc Popular, que també ha resultat afectat pel «baixisme», a Girona.

Les apostes a la baixa per fer caure el valor d'un actiu financer

i generar guanys recomprant més barat del que s'ha venut a un preu superior han estat prohibides successives vegades a diversos països des del segle XVII. Aquestes pràctiques també van ser vetades per les autoritats reguladores durant la recent crisi internacional als EUA (????) i a Europa. A diversos països de la UE (inclòs Espanya) ho van ser el ???? i el ????. Ara, l'òrgan regulador espanyol dels mercats ha cancel·lat durant un mes aquest tipus de pràctiques contra Liberbank, que va ser assetjat després de l'ensorrament del Banc Popular.

Les restriccions de les posicions baixistes sempre han estat temporals i passatgeres, i es van adoptar a la majoria dels casos en moments crítics d'elevada inestabilitat financera, i en els quals es considera que l'especulació a la baixa adopta formes i intensitat abusives, més enllà del que és raonable.

Habitualment se suspenen quan s'entén que el mòbil de l'especulador no responia al legítim propòsit d'anticipar-se a un ajust de les valoracions del mercat quan des d'una apreciació equànime (encara que subjectiva) es consideren inflades i sobreestimades, sinó que obeeix a una estratègia deliberada d'estendre el pànic per causar l'estampida d'estalviadors i inversors, provocant amb això un ensorrament de les cotitzacions no justificat pels valors fonamentals de l'actiu atacat i l'únic propòsit del qual és obtenir grans plusvàlues causant la ruïna dels incauts.

Les proscripcions de les anomenades «vendes en curt» (un inversor «es posa curt» quan redueix la seva exposició a un determinat actiu, sigui una acció, un bo, una matèria primera o qualsevol altre bé que serveixi com a reserva de valor) no es generalitzen ni es perpetuen perquè s'entén que això adulteraria i limitaria fortament la formació de preus en el mercat.

Perquè hi hagi compres hi ha d'haver vendes, perquè uns guanyin altres han de perdre, i l'especulació (la previsió de preus i escenaris futurs prenent posicions anticipades en el sentit que s'intueix que evolucionaran els esdeveniments) és el que mou els mercats financers, immobiliaris i d'un altre tipus.

El qüestionament d'aquestes pràctiques obeeix a la capacitat que tenen les profecies de complir-se. Tant l'alcista com el baixista no només intenta anticipar-se al que preveu que passarà, sinó que amb la seva aposta intenta determinar que es compleixi el desenllaç pronosticat.

L'habitual i convencional és que l'especulació sigui alcista: s'inverteix en el que es creu que pujarà de preu, sigui un habitatge

o un actiu financer, generant amb això un guany de valor. Els alcistes (el comú dels inversors) també causen grans hecatombes perquè, quan s'extremen i incorren en el deliri de l'«exuberància irracional», generant corrents inversors en un únic sentit, gesten les «bombolles» financeres, creditícies i immobiliàries l'explosió de les quals és devastadora. Els «baixistes» es postulen com a forces correctores que poden atenuar aquest tipus d'eufòries i bogeries, encara que les seves pràctiques, quan es desorbiten o segueixen pautes que són destructives, condueixen també a enormes pèrdues.


Compleixen quatre funcions

Els mercats (de futurs, de matèries

primeres, de valors i altres) tampoc volen la supressió radical de les pràctiques baixistes perquè compleixen quatre funcions rellevants: afavoreixen la liquiditat dels actius (augmenten el moviment i això contribueix a casar l'oferta i la demanda); donen volum (i guany per a l'operador del mercat), contribueixen a detectar fraus (els baixistes van destapar els enganys de l'energètica Enron) i actuen com a mecanisme de protecció de l'inversor. Es creu que alguns accionistes del Popular, una vegada que es van veure en risc crític de perdre tota la seva inversió, van realitzar apostes contra el banc per cobrir-se. Si es materialitzava el pitjor escenari, compensarien pèrdues amb els guanys de les seves apostes a la baixa.


Formes d'especular a la baixa

Hi ha diverses formes d'especular

a la baixa. Es pot fer amb derivats

financers (opcions, «Swaps», futurs, etcètera) i contractant fons cotitzats (ETF) inversos, entre d'altres mètodes. El més conegut és agafar actius (cas d'accions) en préstec pagant un cànon al seu titular, vendre'ls per forçar la seva depreciació i recomprar més barats: els títols es tornen al seu amo

i l'especulador s'anota com a lucre la diferència de preu. També es pot fer venent (amb termini de lliurament retardat) accions al seu valor present que ni es posseeixen ni es prenen en préstec i que només s'adquireixen una vegada que s'hagin depreciat per l'acció venedora.

Aquesta és la modalitat més qüestionada. Els baixistes (molts dels quals també perden i en ocasions s'arruïnen) addueixen que aquesta manera de fer no és molt diferent de la dels que inverteixen a crèdit (amb diners que no són seus) en la confiança que el mercat pugi i que això els permeti generar plusvàlues i retornar el préstec.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema