la SETMANA DE PREPARACIÓ LA SIGNATURA DE LA HIPOTECA eL PRÉSTEC, SENSE SUPLEMENTS I ARA CANVIO LES CONDICIONS I SI VULL AMORTITZAR EL PRÉSTEC? pERÒ ARA NO TINC DINERS EM DESNONARAN? la SETMANA DE PREPARACIÓ LA SIGNATURA DE LA HIPOTECA eL PRÉSTEC, SENSE SUPLEMENTS I ARA CANVIO LES CONDICIONS I SI VULL AMORTITZAR EL PRÉSTEC? pERÒ ARA NO TINC DINERS EM DESNONARAN?

Les hipoteques que arribaran després de les vacances d'estiu

?Consumidors i bancs recelen de la reforma que ha plantejat el Govern, amb canvis en totes les fases de tramitació i vigència dels préstecs ?De Guindos consulta al Consell d'Estat l'avantprojecte

06.08.2017 | 00:05

Dubtes sobre la nova proposta. Directius de les principals entitats financeres ja han manifestat en públic que no és bo «desequilibrar la balança», donant a entendre que surten perjudicades amb la norma; mentre que col·lectius com l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya (Adicae) destaquen que algunes de les mesures incloses «només serviran per protegir de reclamacions extrajudicials i judicials» els bancs

és transparència, més informació, més facilitats per canviar les condicions i major protecció per al consumidor que signa una hipoteca. El Govern assegura que sobre aquests pilars ha construït la llei de contractes de crèdit immobiliari, l'avantprojecte del qual va ser remès recentment al Consell d'Estat perquè s'aprovi després de les vacances d'estiu. No obstant això, tant els bancs com els usuaris han mostrat els primers recels. Directius de les principals entitats financeres ja han manifestat en públic que no és bo «desequilibrar la balança», donant a entendre que surten perjudicades amb la norma; mentre que col·lectius com l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya (Adicae) destaquen que algunes de les mesures incloses «només serviran per protegir de reclamacions extrajudicials i judicials» els bancs.

Després de la batalla de les clàusules sòl, torna a sorgir el foc creuat entre usuaris i bancs a pesar que encara no hi ha un text definitiu de la reforma hipotecària. Això sí, l'avantprojecte ja dibuixa un nou marc que introdueix canvis en totes les fases de tramitació i vigència del crèdit. Les 40.000 hipoteques sobre finques (principalment habitatges) que se signen tots els mesos a Espanya ja no seran iguals. A més, algunes mesures tindran caràcter universal i retroactiu, per la qual cosa afectaran tots els préstecs vius. De la signatura a la cancel·lació, aquestes són les principals novetats:


La fase prèvia al contracte estava sense regular i la nova Llei establirà una sèrie de condicions. En primer lloc, la banca estarà obligada a oferir tota la documentació al client set dies abans de la signatura de la hipoteca. L'entitat bancària haurà de lliurar una fitxa en la qual informarà sobre les clàusules problemàtiques (com les sòl o les de venciment anticipat), els possibles escenaris que es poden produir amb els tipus d'interès variable i un desglossament de qui assumeix cadascuna de les diferents despeses hipotecàries. Amb aquests papers del banc, el particular haurà de realitzar una primera visita gratuïta al notari, que haurà de resoldre els dubtes del client, si n'hi hagués. Tot seguit, el futur hipotecat haurà de signar que comprèn el contracte i és aquí on associacions com Adicae veuen una assegurança de protecció per als bancs enfront de les reclamacions judicials


En la segona visita al notari (en aquesta no es deslliura de pagar) el particular haurà d'acudir amb el representant del banc per signar el contracte. Tant el notari com el registrador tenen l'obligació de no autoritzar el contracte si existeixen clàusules declarades abusives per la justícia en sentència ferma o si no s'han complert tots els requisits. Els notaris podran afrontar sancions en cas que no compleixin aquestes obligacions.


La llei prohibirà als bancs la venda de paquets vinculats a les hipoteques. És a dir, ja no podran, per exemple, obligar el client a adquirir una assegurança de vida o de llar per concedir-li el préstec. Només s'autoritzaran els paquets que siguin considerats beneficiosos per al client i amb autorització del Banc d'Espanya. A més, els bancs només podran cobrar una única comissió d'obertura i no diverses (per despeses d'estudi, tramitació, concessió...)


La hipoteca no és per sempre. Almenys es podran fer canvis amb més facilitat. Passar la hipoteca de tipus variable a fix serà més assequible en abaratir-se els costos de subrogació en els quals s'incorre quan es canvia el préstec de banc o una modificació de les seves condicions. L'entitat que va concedir inicialment el préstec solament podrà rebre una compensació pel canvi de condicions en els tres primers anys de vida de la hipoteca i les despeses notarials (per exemple, escriptura) quedaran reduïts «al mínim». A més, els afectats per préstecs en altres divises (principalment es van signar en iens o en francs suïssos) podran canviar-los a la moneda del país en el qual resideixen (a euros) o en la qual obtenen els seus ingressos. Una sortida per als atrapats en les hipoteques multidivisa.


L'avantprojecte de Llei inclou la possibilitat d'amortització anticipada del préstec en qualsevol moment i el banc només podrà rebre una compensació «limitada». Actualment, el client ha de pagar una comissió de reemborsament anticipat, que sol ser del 0,5%, i una altra per compensació per risc de tipus d'interès que no està limitada. Després de l'aprovació de la Llei, qui tingui una hipoteca amb un tipus d'interès variable podrà amortitzar anticipadament mitjançant el pagament d'una comissió per la quantitat facilitada del 0,5% en els tres primers anys, que baixarà al 0,25% fins al cinquè any, a partir del qual queda reduïda a zero. En les hipoteques a tipus fix, la comissió de reemborsament serà del 3% en els quatre primers anys i del 4% a partir de llavors. La comissió sempre es calcularà sobre el capital que s'amortitzi, en comptes de sobre el total de la hipoteca pendent de pagament


L'interès de demora es limita a tres vegades l'interès legal dels diners i s'estableixen nous terminis perquè el banc pugui demanar el venciment anticipat d'una hipoteca


Fins ara, a partir del tercer mes d'impagament de la quota hipotecària el banc considera el client morós i pot iniciar els tràmits per embargar l'immoble, però ara aquest llindar s'eleva. El banc no podrà executar la hipoteca durant la seva primera meitat de vida (per exemple els 15 primers anys si està signada a 30) fins que l'import de l'impagament superi el 2% del capital concedit o s'hagin acumulat nou mensualitats impagades. En el cas que els impagaments es produeixin durant la segona meitat de vida de la hipoteca, el percentatge s'eleva fins al 4% del capital i el límit temporal fins a 12 mesos. Aquesta nova clàusula de venciment anticipat s'aplicarà a tots els crèdits hipotecaris vigents. No obstant això, malgrat les reclamacions dels col·lectius antidesnonaments, no s'inclou la dació de pagament per a les noves hipoteques, és a dir, el deute pendent de pagament no quedarà saldat en el cas que es lliuri la casa al banc. En aquest aspecte no hi haurà canvis ni després de les vacances d'estiu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema