La recuperació introspectiva

L'activitat global avança sense audàcia i es recolza més en vies de creixement intern que en les dinàmiques expansives. L'economia, intervinguda per l'acció de les institucions emissores de diners

02.09.2017 | 20:59

La recuperació global de l'economia agafa impuls un decenni després que es manifestessin els primers indicis de la gran crisi, però encara no és prou audaç (persisteixen el creixement moderat i la baixa inflació) ni està afermada sobre els exclusius ressorts del funcionament autònom i la lliure concurrència dels agents.

L'economia mundial continua intervinguda per l'acció pública i sense precedents de les institucions emissores de diners. Els grans banquers centrals es van reunir la setmana passada a les muntanyes de Jackson Hole (Wyoming, EUA) i ho van fer sota un enunciat revelador: «Impulsant una economia dinàmica global». S'admet així que la tasca està inconclusa. Ho va explicar en el seu discurs el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi: «Les nostres discussions es centren ara no només en com estabilitzar l'economia, sinó en com fer-la més dinàmica».

La insuficiència del dinamisme retrata un dels trets distintius de la present fase de la sortida de la crisi. No és una recuperació plenament expansiva, com es podria esperar després de deu anys d'ajustos, reparació de danys i recomposició de les forces del mercat, sinó encara molt introspectiva, en la qual els actors i les forces econòmiques perseveren en la recerca de fonts internes de creixement per la via del replegament, la consolidació i concentració, la devaluació interna i la depreciació monetària, el proteccionisme i el nacionalisme econòmic, les retallades i els reduccionismes, les rebaixes de tota mena i el desallotjament de part de la força laboral pel procediment del desistiment i la dissuasió.

Amb l'economia mundial creixent, finalment, segons les previsions, a taxes properes o lleugerament per sobre del 3% (la divisòria entre l'estancament i l'avanç global), els organismes multilaterals

dubten sobre la insuficiència de la inversió productiva, el comerç i la productivitat, la població activa segueix reduint-se en economies amb alt creixement i la inflació prossegueix en nivells molt baixos tot i la ingent fabricació de diners.


Expansió monetària. La monumental injecció monetària (encara en vigor) és expansiva per als bancs centrals, que ageganten els seus balanços amb l'absorció d'una gran part del voluminós «estoc» de dèbits i riscos presents en els mercats secundaris de deute. Però per a l'economia en el seu conjunt actua com a una operació de reducció i aparcament de llasts i com un buidatge de càrregues mitjançant la seva transferència fora del circuits, alliberant amb això els inversors dels riscos dels que són forquilles, reduint els costos financers als emissors i induint, amb la caiguda de tipus, un efecte riquesa en el mercat d'actius financers i immobiliaris.

L'anomenada flexibilització quantitativa de les autoritats monetàries és, per tant, una gegantina operació d'intent d'impuls de l'activitat mitjançant la contracció, en aquest cas de càrregues, alliberant l'economia de part dels impediments que frenen el seu desenvolupament, tot i que amb això no es dissipen els problemes i només es posterguen.


Crèdit i reserves. La gran ampliació de la base monetària, tot i que està contribuint al foment econòmic per la minva de costos, alleujament de dèbits i les majors disponibilitats líquides, no s'està transmutant en tota la seva magnitud en creixement ni en elevació de la inflació perquè, entre altres causes, el sector financer, convalescent encara de la seva pròpia aflicció, manté aparcades ingents dosis de liquiditat com a excés de reserves (més de 1,3 bilions en el cas de l'eurozona, i tot i la penalització del 0,4% que aplica el BCE) a l'espera d'una pujada de les taxes d'interès, d'una millora i major seguretat de l'entorn i d'un augment de la demanda solvent de crèdit.

El sistema financer opta així també per la cautela i la gradualitat en la reactivació –que ja ha començat– de l'activitat prestadora, temperant l'ampliació del crèdit en la recomposició de la solvència del sector i en la visibilitat de llindars de rendibilitat que els baixos tipus d'interès en vigor dificulten.


Tipus d'interès i inflació. Les baixes taxes d'interès no només emanen de la discrecionalitat dels banquers centrals. Són també l'expressió tangible de les forces del mercat i l'evidència tant d'un excés d'estalvi i insuficiència d'inversió com de la prolongació del dèbil creixement de la productivitat, el que, com va explicar el Fons Monetari Internacional (FMI) en el seu informe d'octubre passat, redueix la taxa de rendiment del capital i dona origen a un tipus d'interès real més baix.

L'absència d'un escenari prou clar que faci confiar en les possibilitats d'una fase expansiva, i la recerca en el seu lloc de fonts endògenes i intestines de creixement, es posen de manifest en l'arrelament de la creença –molt estesa– que el nivell d'equilibri al qual necessitarien arribar els tipus d'interès per fer possible la plena ocupació (la taxa d'interès natural) se situa per sota de la cota zero.


Tipus de canvi. Encara que l'activisme sense precedents dels bancs centrals es justifica per la necessitat de combatre l'anomalia d'una inflació molt baixa, en la ultrarrelaxació monetària subjau la pretensió no reconeguda de despreciar les monedes, que és una altra forma de recerca del creixement introspectiu per guanyar competitivitat externa. Ho va verbalitzar de manera explícita el president dels EUA amb les seves crítiques a la Xina, el Japó i Alemanya, ho estan promovent el Banc d'Anglaterra i les forces del mercat al Regne Unit per contrarestar l'efecte del Brexit, ho persegueix el ien amb l'expansió monetària japonesa i amb la reacció espontània del mercat canviari a les pretensions proteccionistes dels EUA, i l'han evidenciat les últimes actes del BCE, en què el seu consell de govern va expressar la inquietud per l'enfortiment de l'euro a conseqüència del millor to del PIB de la zona, els dubtes sobre la capacitat de Trump de complir les seves promeses d'estímul i la interpretació de les paraules de Draghi a Sintra el 28 de juny com a avantsala d'una imminent normalització de la seva política monetària.


Proteccionisme. L'adopció de barreres aranzelàries i no aranzelàries a 55 països en els últims vuit anys, el proteccionisme de Donald Trump als EUA, el secessionisme britànic de la UE, l'ascens de forces euroescèptiques al continent, les proclames de Marine Le Pen i darrerament de Silvio Berlusconi en demanda del restabliment de monedes nacionals que convisquin als seus països amb l'euro, les pulsions independentistes en alguns territoris i fins i tot la proposta d'Alemanya, França, Itàlia i Espanya de reordenar la UE mitjançant la reconcentració d'un «nucli dur», constitueixen reenfocaments que caminen més cap a la contenció que a la propulsió.


Demanda interna. Aquesta perspectiva de replegament és la que també predomina en l'actual fase de sortida de la crisi, la qual, després de la fi de la segona recessió, el 2013, s'està afermant –com va indicar el BCE en el seu primer butlletí d'aquest any– en la demanda interna, a diferència del que havia passat al final de la primera –entre finals de 2009 i el segon trimestre de 2011–, quan va ser el sector exterior el que va exercir la força tractora com a primera opció.

Fins i tot a països que van augmentar la seva capacitat exportadora durant la crisi, el fonament decisiu del dinamisme procedeix avui del mercat interior. I fins a la UE, un bloc amb superàvit comercial, seria deficitària si no concorregués la contribució excepcional d'Alemanya.

El comerç internacional, molt feble des de la crisi econòmica, encara es va desfondar més l'any passat, el que va ser efecte –i alhora causa– que les economies busquessin escapatòries nacionals. Les dades disponibles i les previsions indiquen un repunt aquest any dels intercanvis globals després de dos exercicis consecutius de caiguda.

Devaluació salarial i ajust. La demanda interna ha crescut recolzada en la reducció de l'atur i en la millora de la renda disponible per la caiguda dels tipus d'interès al 0%, l'abaratiment del petroli i la baixa inflació. Aquestes circumstàncies van alleujar les reduccions salarials, les devaluacions de les condicions laborals i el prorrateig de la càrrega de treball mitjançant el fraccionament de contractes i jornades.

L'estratègia de l'«austeritat expansiva» va intentar generar estalvis per tancar la bretxa dels dèficits fiscals mentre els guanys de competitivitat a través de les devaluacions internes van perseguir la generació d'excedents per reduir el deute exterior.

És difícil predir l'èxit d'aquestes polítiques (pròpies d'un règim de tipus de canvi fixos i irrevocables com els existents a l'eurozona) si no haguessin intervingut les excepcionals condicions d'una expansió monetària sense precedents, tipus d'interès ínfims i abaratiment del cru. En tot cas, sí es coneixen algunes conseqüències que poden amenaçar el futur.

Totes aquestes mesures (com passa amb el proteccionisme) poden ser expansives a curt termini i contractores a llarg. Les estratègies de miniaturització generen efectes coherents i els empetitiments faran més petit tot, excepte els deutes, que segueixen a l'alça. Les tensions sobre la viabilitat de l'Estat de Benestar i el sistema de pensions tenen relació amb l'envelliment de la població però també amb la devaluació salarial i la minva de la població activa.

Aquests factors, juntament amb les retallades en educació, en investigació i altres partides de despesa, també frenen –si perduren- el potencial de creixement futur. I quan s'opta per la via del reduccionisme, la tendència és que tot es simplifiqui. L'ascens dels populismes i les reaccions aïllacionistes són opcions simplificadores que emanen com a reacció a les estratègies introspectives i la depauperació i reducció de les classes mitjanes. Per aquestes i altres raons, a l'economia li urgeix entrar en una fase decididament expansiva.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema