Augmenta la contractació d'universitaris per a llocs de treball de baixa qualificació

El 23,4 per cent de les feines de graduats de l'any 2016 van estar relacionades amb tasques per a les quals n'hi hauria prou amb un nivell d'educació secundària. Espanya és al capdavant d'Europa pel que fa a la taxa de graduats a les universitats

16.09.2017 | 01:08
Estudiants de la Universitat Politècnica de la UdG.

El percentatge de graduats universitaris contractats el ???? per a llocs que requereixen una baixa qualificació va pujar el 2016 fins al ??,??, set dècimes més respecte el ???? (??,??) i més de quatre

punts percentuals si es compara amb l'any ????, segons l'«Informe

de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). La contribución de las universidades españolas al desarrollo». El document, presentat aquesta setmana a Madrid, adverteix que el nivell de sobreeducació espanyol és «relativament elevat» i que això es deu al fet que l'estructura productiva de l'Estat no genera suficients llocs de treball d'alta qualificació en comparació amb els països de la Unió Europea.

En canvi, Espanya està a la capdavant d'Europa pel que fa a la taxa de graduats universitaris. En concret, l'informe revela que el ??,?? dels contractes realitzats el ???? per a graduats universitaris van ser per a tasques per a les quals n'hi hauria prou amb un nivell d'educació secundària -Batxillerat, ESO o FP de grau mitjà- i que fins i tot un ?,?? de contractes van ser signats per exercir ocupacions elementals, per a les quals no seria necessari cap tipus d'estudis. En total, de tots els graduats universitaris que estaven treballant el ????, el ??,?? ho feien a llocs de baixa qualificació, davant del ??? de la mitjana de la UE. Espanya se situa en aquest àmbit només per darrere de Xipre (??,??), és a dir, és el segon país amb més sobreeducació.


Desajust

Aquest desajust entre la demanda d'alta qualificació i una oferta insuficient implica, segons els autors d'aquest treball, d'una banda,

l'existència d'aturats amb estudis

superiors i, de l'altra, la presència

d'un cert grau d'ocupació no encaixat, és a dir, que persones amb un nivell superior d'estudis treballin a llocs per als quals no es necessita un nivell de qualificació tan elevat.

Amb dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el ????, el ??,?? dels contractes signats per graduats universitaris a Espanya van ser per a llocs de treball dels grups ocupacionals d'alta qualificació -directors i gerents, tècnics i professionals, científics i intel·lectuals i tècnics i professionals de suport- mentre que la resta dels contractes del ????, el ??,??, es corresponen amb ocupacions de baixa qualificació.


Més casos en els homes

Aquesta sobreeducació afecta més els homes que les dones, ja que en el primer cas, el ??,?? dels contractes signats per universitaris va ser per realitzar tasques de baixa qualificació, mentre que en el de les graduades aquesta dada

baixa al ??,??. Aquesta bretxa s'observa en els treballs de molt baixa qualificació, ja que el percentatge d'homes graduats contractats per a ocupacions en què no es necessita cap estudi arriba al ??,??, més de tres punts per sobre de la dada general (?, ??).

«La sobreeducació no és un tema que cal imputar a la universitat exclusivament», va afirmar el

coordinador de l'informe, Martí Parellada, que va assenyalar que «tant l'Administració com les universitats tenen una important tasca en aquest sentit».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema