Girona passarà de 96.700 a 104.000 habitants en deu anys

Un estudi municipal calcula que el col·lectiu de majors de 64 anys serà el que més creixerà

24.10.2015 | 07:36

Girona tindrà 103.895 habitants l'any 2025, enfront els 96.748 que té (empadronats) en l´actualitat. El nombre de naixements baixarà de forma progressiva i el percentatge de majors de 65 anys creixerà del 14,1% al 18,1%. Això farà que l'índex d'envelliment (relació entre persones majors de 65 anys i menors de 15) augmenti lleugerament, tot passant d'un índex de 0,82 a 1,21. En canvi, el saldo migratori, que actualment és negatiu (és a dir, hi ha més persones que marxen de la ciutat que no arriben) passarà a ser postiu, fet que explica l´augment de població. Aquestes són les conclusions de l'estudi Projeccions demogràfiques al municipi de Girona 2013-2015, elaborat per la Unitat Municipal d'Anàlisi del Paisatge (UMAT).

L´estudi s´ha fet amb les dades del padró municipal d´habitants i seguint les directrius de l´Institut d´Estadística de Catalunya. Segons aquests càlculs, la ciutat guanyarà 7.147 habitants en la propera dècada. Però això no serà, precisament, gràcies als naixements, ja que la xifra es reduirà. L´any 2013 van néixer 1.093 infants a la ciutat, enguany es calcula que ho facin 992 i, de cares a 2025, hi haurà 962 naixements. Una xifra que, de fet, significaria una recuperació de la natalitat, ja que ens els propers anys es calcula que la baixada serà encara més dràstica (pel 2018, per exemple, se´n preveuen només 909). El nombre de defuncions, en canvi, s´incremenarà, tot passant de les 703 previstes per aquest 2015 a les 752 que, segons l´estudi, hi haurà d´aquí a deu anys. Tot i això, no està previst que el nombre de defuncions superi el de naixements, de manera que el creixement natural de la població continuarà essent positiu, tot i que s´anirà alentint.
Pel que fa a l´estructura demogràfica per edats, el segment de persones majors de 65 anys serà l´únic que creixerà, tot passant de suposar el 14,1% del total a un 18,1%. En canvi, els menors de quinze anys cauran del 18,2 al 16,2% i el tram de 16-64 anys passarà del 67,7 al 65,7%.

Aquest envelliment de la població comportarà que es redueixi l´índex de potencial demogràfic (relació de nens per dones en edat fèrtil): en aquests moments hi ha 22,18 infants menors de quatre anys per cada dona en edat fèrtil, mentre que el 2025 seran 19,44.

Pel que fa a l´índex d´envelliment (relació del nombre de majors de 65 anys respecte als menors de 15), també creixerà, passant del 0,82 a l´1,21. Quan el valor de l´índex és igual a 1, vol dir que hi ha la mateixa proporció entre els dos grups de població. Com més elevat sigui el número resultant, més envelliment denota, i al contrari com més s´apropi a zero. Pel que fa a l´índex de sobreenvelliment (relació entre el nombre de 85 anys respecte als majors de 65), que actualment se situa en el 0,17, es reduirà fins al 0,15.

Finalment, l´índex de dependència (relació entre els majors de 64 anys i els menors de 15 respecte al grup comprès entre ambdues edats) passarà de 0,45 a 0,49. La xifra mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema