Aquests són els projectes que cada gironí podrà votar per al seu barri

Hi ha 92 projectes a escollir per als 29 barris i es votarà electrònicament de l'1 al 12 de juny

13.05.2016 | 17:21
Pressupostos participats.

L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els projectes que els gironins podran votar dins dels pressupostos participats. Són les actuacions que es faran als diferents barris amb partides exclusives per a cada veïnat i que sumen un global d'1,2 milions d'euros. Enguany la votació serà sobretot per sistema electrònic. L'Ajuntament enviarà una carta amb els codis i els ciutadans hauran de votar per ordinador o telèfon mòbil. Aquestes votacions es faran de l'1 al 12 de juny. També es manté un dia de votació presencial electrònica assistida als vuit centres cívics. Serà el 4 de juny al matí. En total hi ha 92 projectes per als 29 barris. Poden votar els majors de 18 anys i cada ciutadà pot escollir només un projecte per al seu barri. L'Ajuntament tirarà endavant la proposta més votada. Si queden diners després de la primera execució, es farà també el segon i si es pot també el tercer. Si no s'esgota tot el pressupost d'un barri, els diners els reservaran per l'any vinent per al mateix veïnat.

Barri Vell (46.899 €)
- Avantprojecte que proposi de quina manera s´ha de resoldre l´accessibilitat mecànica en el marc de la UA Maristes i aixecament topogràfic de la UA Maristes (23.478 €)
- Control del soroll al Barri Vell (14.421 €)
- Pla de dinamització per al barri (9.000 €)

Campdorà (72.535 €)
- Restauració i connexió de la Font Picant de Campdorà, a la xarxa d´aigua potable (8.320 €)
- Finançar part de la Via Verda entre Pont Major i Campdorà, sota el Pont de l'Aigua (50.000 €)
- Senyalitzar el carrer entre la crta. 255 i Camp d´Or, i posar bloc de bústies (7.225 €)
- Ordenació i senyalització de Campdorà (750 €)
- Adquisició d´un mirall per la sala d´activitats físiques del local social (1.200 €)

Carme - Vista Alegre (73.216 €)
- Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a l´aparcament (37.900 €)
- Pas de vianants davant passatge Picapedrers i vorera del parc de Vista Alegre, des de l´aparcament fins al c. Morató i Grau (25.600 €)
- Posar pilones als carrers de les Enderrocades i del Taquígraf Martí (4.200 €)
- Adequació d´un sector del parc de Vista Alegre amb quatre taules de pícnic (3.228 €)
- Habilitació d´un espai al barri com a estació del Servei de Girocleta (26.318 €)

Devesa – Güell (41.971 €)
- Continuar amb el pla de dinamització per al barri iniciat vinculat al local social (23.421 €)
- Aportació al projecte del cobert de la plaça Miquel de Palol. (12.000 €)
- Reparar el paviment de la pista pista de bàsquet, del c Joan Pons, perquè no es facin bassals (6.550 €)

Domeny - Pla De Domeny - Taialà (46.741 €)
- Rampa entre el carrer Adri i carrer Sant Gregori i vorera que uneix les dues rampes: fer rampa i il·luminació i incorporar la proposta de fer una vorera al carrer Adri que uneixi les rampes. (45.800 €)
- Ampliar vorera i canviar l´aparcament de cotxes de costat al carrer Anglada (zona institut). (6.655 €)
- Acondicionar el solar del marge del carrer de Sant Gregori 101, cantonada carrer Bullidors (22.557 €)

Eixample (67.982 €)
- Continuïtat al projecte del Pla de suport de l'AV de l'Eixample (22.000 €)
- Arranjament paisatgístic de la zona del final del carrer Francesc de Ciurana cantonada carrer de Barcelona. (6.000 €)

Figuerola - Bonastruc (47.054 €)
- Continuar amb la reforma del c. Cerverí, igualar la vorera esquerra (25.750 €)
- Millora del parc del carrer Bonastruc amb carrer Gu?ell (16.311 €)
- Accions per a la dinamització del barri (7.000 €)

Font de la Pólvora (34.786 €)
- Millorar l'accessibilitat dels vianants a l'avinguda de la Font de la Pólvora entre el carrer Pruner i el carrer Mimosa (29.500 €)
- Millora del drenatge urbà a la plaça dels Llimoners (10.886 €)
- Millora de l´enllumenat públic del carrer Pruner (4.000 €)

Fontajau (41.017 €)
- Pavimentació d´una de les voreres del carrer Font de l´Abat (5.500 €)
- Arranjaments zona estacionaments carrer Fontajau (20.050 €)
- Renovació de l´enllumenat de l´avinguda Amical Mauthausen (15.410 €)

Germans Sàbat (60.071 €)
- Estudi d'ordenació i millora de la plaça Germans Sàbat i porxos de Germans Sàbat (15.000 €)
- Fer accessible les entrades als porxos de les botigues de la plaça de Germans Sàbat. (26.983 €)
- Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i laboral per als joves (1.500 €)

Grup Sant Daniel (40.064 €)
- Millorar l'enllumenat del barri (25.411 €)
- Acabar d´asfaltar la pujada del Grup Sant Daniel. Carrer Hortènsia (17.966 €)

Mas Catofa (41.286 €)
- Adaptació de les voreres del carrer Mas Catofa des del CAP i en direcció a Torres de Taialà (18.816 €)
- Adequació del parc al carrer Mas Vendrell Rec de Can Murtra (7.407 €)
- Continuació de la tanca rústica a la riera Bullidors del carrer Modeguera Gran (6.086 €)
- Ampliació de mobiliari del parc infantil del carrer Mas Catofa (7.134 €)
- Aportació de 1.500 € pel programa per a joves del barri (1.500 €)

Mas Ramada (33.261 €)
- Il·luminació de la zona que hi ha darrera de l'edifici del carrer Guadiana, núm. 29 (22.500 €)
- Acondicionar la part que hi ha darrere l´edifici del carrer Guadiana, núm. 29, eliminant el formigó del paviment existent (10.761 €)

Mercadal (36.248 €)
- Continuar amb el Pla de dinamització en el marc dels pressupostos participats 2013 (6.000 €)
- Portar a terme un pla de suport a l'Associació Mercadal (10.000 €)
- Posar cartells informatius en els dos extrems del pont Sant Agustí advertint que la rampa existent no és accessible (561 €)
- Posar una pilona o element dissuasori en el pas de vianant que hi ha entre la plaça Constitució i la plaça Santa Susanna (17.303 €)

Montilivi - La Creueta (45.214 €)
- Recuperació de la Font de l'Abella (18.000 €)
- Enjardinament del parterre del davant el pàrquing del CAP de Montilivi (18.072 €)
- Incrementar o millorar la il·luminació de Avinguda Pericot entre les cruïlles dels c. Sant Hipòlit i c. Riera Bugantó (26.050 €)
- Fer un tancat per l'esbarjo de gossos, situat entre St. Salvador d´Horta i l´Av. de Montilivi (15.167 €)

Montjuïc (34.340 €)
- Enllumenat de l´accés a Montjuïc des del Pont Major i col·locació de barreres de protecció, repintar i repassar l´asfalt (34.340 €)
- Acabament - Adequació de la vorera de la pujada de Montjuïc amb el carrer de Silvestre Santaló i col·locació d'una barana a la vorera de l'escola Pujada Montjuïc, zona escola (17.237 €)
- Fer un parc per mainada menor de 3 anys dins el parc infantil que hi ha a Montjuïc. (19.351 €)

Palau Sacosta – Avellaneda - Mas Xirgu (53.418 €)
- Implementar els itineraris forestals terapèutics en els boscos de Palau-sacosta, entre el bosc de la Pabordia i el bosc Font de l´Abella (3.418 €)
- Destinar el pressupost a l´arranjament del futur Local Social de l´AV, i de les entitats del barri. Antiga casa del director i la del conserge de la Residència de Gent Gran de Palau-sacosta (53.418 €)

Pedreres - Fora Muralla (39.110 €)
- Millora de l´enllumenament dels jardins de les Pedreres i estudi per a la millora dels elements de mobiliari dels jardins (22.000 €)
- Dissenyar Pla especial de millora de l'accessibilitat dels carrers del barri de les Pedreres (18.000 €)
- Millorar el paviment de la part baixa del passatge Julià de Bolívar (26.197 €)

Pedret (30.642 €)
- Instal·lació d´una marquesina de bus (12.584 €)
- Col·laborar econòmicament en el projecte de restauració de la capella del Pilar de Pedret (30.000 €)
- Millorar enllumenat dels jardins Pedret i ronda Pedret (21.500 €)
- Instal·lar il·luminació en el pont de Pedret (25.600 €)
- Pavimentar zona enjardinada de davant dels núm. 2, 4, 6 i 8 de Ronda Pedret (30.642 €)

Pla de Palau - Sant Pau (58.039 €)
- Projecte: "Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau" La Pauleca (48.648 €)
- Recuperació de l´espai del carrer Joan Maria Pou i Camps (9.300 €)

Pont Major (35.250 €)
- Reordenar la parada de l´autobús existent en l´encreuament del carrer Pont Major amb carrer Mossèn Pere Rabat i deixar a un sol nivell l´accés a la plaça de l´Om (29.932 €)
- Recuperació de la Font del Cargol (2.500 €)

Pujada La Torrassa (39.602 €)
- Accés per a vianants entre l´aparcament de la Pujada de la Torrassa i Pujada de la Barrufa (28.600 €)
- Adquisició d´un equip de so per a fer activitats de petit format al barri i un TV pel local social (2.000 €)
- Instal·lació d´escomesa i quadre elèctric per a actes a la pista de la Pujada de la Torrassa (9.000 €)

Sant Narcís (51.511 €)
- Ampliar voreres de c. Ramon Muntaner entre c. Francesc Artau i c. Pare Coll (51.500 €)
- Parc de salut per al parc Comtessa Ermessenda (25.792 €)

Sant Ponç (47.249 €)
- Posar enllumenat a la vorera que es va fer amb Pressupostos Participats (10.900 €)
- Dinamització del Local Social de Sant Ponç i subvenció pel manteniment dels subministraments del local social (11.000 €)
- Posar quatre jardineres, dos bancs i quatre papereres a la placeta del carrer de l'Esport (5.299 €)
- Tancament lateral de la pista de bàsquet del carrer de l´Esport (6.800 €)

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (83.943 €)
- Projecte integral de la Mancomunitat de Sta Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla: Projecte Ateneu Eugenienc, Projecte Escudella Solidària, Programa d'Intervenció Socioeducativa i Comunitària de l'ampa Institut Santa Eugènia, Projecte Tacres, Projecte de foment de l'esport - CESET, Pla Esports-Art i Cultura de l'ampa, Projecte colònies infantils i juvenils, Proposta cultural de la gent gran (83.943 €)

Torre Gironella (53.918 €)
- Pavimentació de la plaça de Torre Gironella a tot voltant dels jocs infantils (32.400 €)
- Recuperació d´actes populars al barri de Torre Gironella (10.000 €)
- Millora del drenatge del sector c. de les Creus 14A (Pista poliesportiva) (19.861 €)

Torres de Taialà (33.386 €)
- Ampliació i tancament del local social de l'Associació de veïns de Torres de Taialà (14.500 €)
- Tancament i adequació de la pista del carrer de la Torre de Taialà (18.000 €)
- Millora del parc infantil del carrer Sant Medir (12.153 €)

Vall de Sant Daniel (39.110 €)
- Instal·lació d'una porta entre dues sales de les antigues escoles i reforma de lavabos (13.200 €)
- Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments a la pista del CREC de la Vall de Sant Daniel (9.500 €)
- Guiatge, suport i dinamització del procés participatiu "Quin Sant Daniel volem" i elaboració del pla d'actuacions resultant (6.000 €)
- Vela per cobrir la pista del CREC, durant la festa major del barri. Mides 15 x 20 m (2.904 €)

Vila-Roja (53.688 €)
- Rehabilitar l'entrada al barri mitjançant la reparació de les voreres de la zona de la Sagrada Família i del bar Trias (23.400 €)
- Accions de millora del terra a la plaça Girona (1.844 €)
- Substitució d'un tram de la xarxa pública de sanejament i de la pavimentació situada a la part posterior del Grup Vila-roja núm. 162, 163 i 164 (34.693 €)
- Reparació del ferm de la plaça Pablo Ruiz Picasso (18.351 €)
- Rehabilitar la illeta i anivellar el terra que hi ha davant de l'escola, entre el núm. 168 i 169 (18.850 €)

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema