Una Administració diferent (II)

 
Una Administració diferent (II)
Una Administració diferent (II)  

LLUÍS MARTÍ I ARDERIU Fa uns dies exposava la necessitat de repensar l'estructura i el funcionament de les nostres administracions públiques per tal de fer possible un servei públic eficaç i eficient. És evident que la dimensió del sector públic a l'Estat espanyol fa especialment difícil l'establiment o imposició de canvis dràstics i per aquest motiu el més habitual ha estat posar pegats, retocar determinades estructures o suprimir-ne d'altres per a tot seguit generar-ne de noves.
Tanmateix, si no volem que les nostres Administracions esdevinguin una maquinària de funcionament rutinari sense cap valor afegit positiu per a la ciutadania, una solució tramposa per evitar l'increment de la taxa d'atur amb la sobreocupació de la funció pública o, en el pitjor dels casos, un simple instrument en mans dels partits polítics per fer i deixar de fer en funció dels seus interessos particulars, cal que la reforma es porti a terme com més aviat millor. Segons fonts governamentals de l'Estat, el projecte de reforma està en marxa i, per tant, haurem d'estar amatents als continguts i als terminis previstos.
En qualsevol cas, hi ha un aspecte que sí que hauríem de poder reclamar des d'avui mateix: una nova actitud per part dels responsables de les nostres Administracions adreçada a abandonar la cultura del sí però no o del "torni vostè demà" i a adoptar la de l'acompanyament des d'un primer moment al ciutadà en àmbits com ara el de la recerca d'opcions que facin viables els nous projectes d'activitats econòmiques.
Perquè, de fet, una qüestió és l'estructura organitzativa de l'Administració i una altra de tan o més important és el tarannà amb el qual els servidors públics encaren les sol·licituds dels ciutadans. Així, en general, però sobretot en aquests temps de crisi, cal que des de l'Administració Pública es pugui fer la interpretació més favorable de les normes legals en benefici dels emprenedors i d'aquells ciutadans que volen consolidar, mantenir o incrementar la seva activitat econòmica, per tal de fer possible una major ocupació i, en definitiva, la reactivació del país.
Fixem-nos que no proposem en cap cas obviar les normes o fer-ne una interpretació inadequada, irregular o directament fraudulenta o abusiva, just al contrari, es tracta de, tot respectant la legalitat vigent en cada moment, fer-ne una interpretació que, sí, és possible, faci viable el projecte d'activitat que pretén tirar endavant el ciutadà.
Aquesta actitud, que actualment ja podem trobar en determinades unitats administratives de l'Administració de l'Estat o de la Generalitat i en determinats ajuntaments, exigeix un grau d'implicació suplementari, eliminar obstacles, tramitar les peticions amb celeritat i, si cal, oferir solucions o vies alternatives a les plantejades inicialment pel ciutadà. És evident que aquest tarannà s'hauria de generalitzar a totes les unitats amb competències d'intervenció administrativa i a tot el territori, evitant així els regnes de taifes i el tracte desigual i discriminatori dels ciutadans en funció del lloc on pretenguin dur a terme la seva activitat.
Evidentment això suposa més responsabilitat per part de l'Administració, que ha d'intervenir en el procediment i, en ?definitiva, dels servidors públics, que han de prendre les decisions en forma d'informe, acord o resolució. Però també ha de suposar més responsabilitat per part del mateix ciutadà que presenta la sol·licitud i dels tècnics que avalen la seva proposta, ja que són aquests, en primer terme, els que han de fer un projecte que s'ajusti al marc legal vigent. En aquest sentit és obvi que l'interès general ha de continuar estant per sobre d'interessos particulars i que el sol fet de plantejar un projecte d'activitat econòmica no és suficient per exigir una resposta ràpida i favorable de l'Administració.
Segurament és en aquest punt i en la tasca de cercar interpretacions legals ?plausibles on la figura de l'advocat, ja sigui com a assessor de l'Administració o com a assessor del particular, pot tenir un paper rellevant a l'hora d'oferir solucions que, tot respectant l'interès general, permetin tirar endavant nous projectes.
En definitiva, la reforma de l'Administració és necessària però encara és més ?urgent un canvi en el tarannà de molts ?servidors públics per tal d'assolir un nou tipus de relació entre Administració i ?ciutadans, més amable, però sobretot més pràctica, àgil i eficaç.

Enllaços recomanats: Premis cinema