per reduir la població de porcs senglars

 
per reduir la població de porcs senglars
per reduir la població de porcs senglars  

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT la densitat dels senglars a Catalunya s'ha convertit des de fa uns anys en una problemàtica. Es tracta d'un creixement desmesurat per manca de predadors i per la mateixa interacció humana que acaba originant problemes de seguretat i grans pèrdues econòmiques a les explotacions agràries catalanes.
El Departament d'Agricultura ha posat en funcionament mesures de control poblacional per evitar la proliferació de porcs senglars a Catalunya que inclouen l'ampliació de la temporada i els dies hàbils de caça, la creació d'un procediment d'autoritzacions excepcionals en cas de danys a l'agricultura o l'actuació continuada del cos d'Agents Rurals en cas de perill a les zones de seguretat o en alguns espais protegits.
En comarques concretes com, per exemple, el Pla de l'Estany, on fa temps que s'intenta reduir la superpoblació de senglars, el Departament d'Agricultura està treballant en un Pla de control des de fa dos anys. Aquest Pla inclou tot tipus d'actuacions, directes, complementàries i preventives, amb estratègies conjuntes de caçadors, pagesos, administracions locals i membres del cos d'Agents Rurals. El control inclou mesures com el foragitament amb repel·lents per desplaçar-los de la zona, la instal·lació de paranys, controls nocturns i altres actuacions que duen a terme conjuntament els caçadors amb els efectius del cos d'Agents Rurals.
Durant la darrera temporada de caça 2011-2012, s'ha superat la xifra dels 32.000 senglars/any capturats a Catalunya, i, no cal dir-ho, això ha estat possible gràcies a l'activitat realitzada tant pels caçadors com per les societats de caça mateixes que, conscients en tot moment de la problemàtica dels accidents de trànsit i del gran perjudici als conreus, han fet una tasca molt lloable. L'augment de captures de la temporada passada en relació amb les anteriors té a veure, a més, amb una sèrie de mesures que ha posat en funcionament el Departament d'Agricultura per evitar la proliferació de la població de porcs senglars.
A aquestes dades, s'hauria d'afegir l'acció continuada del cos d'Agents Rurals que ha permès disminuir el problema de la presència de porc senglar, especialment en les zones de seguretat (urbanes i periurbanes), i, també, en uns pocs espais naturals protegits, on la caça és prohibida. Precisament són principalment membres d'aquest cos els qui s'ocupen de reduir les poblacions de senglars més humanitzades, i, per tant, més conflictives, com són els casos dels municipis de Barcelona i Lleida, zones del Pallars o les Reserves Integrals del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, entre d'altres. Aquestes actuacions concretes han permès reduir el nombre de porcs senglars en 489 exemplars, dels quals 157 a Lleida, 195 a Girona, 15 a les Terres de l'Ebre i 112 a Barcelona.
El Departament d'Agricultura ha constatat que la majoria d'ajuntaments han demanat autoritzacions excepcionals per poder fer control poblacional de porc senglar en el seu municipi, dins de les zones de seguretat. Això significa, d'una banda, que la problemàtica del porc senglar s'està generalitzant, i, de l'altra, que hem de treballar i treballem coordinats amb l'Administració local per afrontar aquesta problemàtica. Darrerament, a cada temporada s'ha anat ampliant el període i els dies hàbils de caça del porc senglar. Des de fa 5 temporades, hem ampliat la caça del porc senglar a tots els dies de la setmana, dins del període hàbil i en els terrenys cinegètics de règim especial. També, s'ha creat un nou procediment administratiu (Indexa) que serveix per agilitar la tramitació d'autoritzacions excepcionals per combatre els danys a l'agricultura causats per fauna cinegètica. A més, també es posarà en marxa aquest procediment per tramitar autoritzacions excepcionals fora de l'època de veda. D'aquesta manera, es vol reduir al màxim el temps entre l'aparició dels danys i la captura dels animals que els han causat, per minimitzar l'afectació als béns.
L'afectació dels porcs senglars als cultius a Catalunya no para de créixer i aquests animals han esdevingut un problema en totes aquelles zones on hi ha una superfície important de boscos, fins al punt que és pràcticament impossible desenvolupar-hi l'activitat agrícola sense algun tipus de protecció específica. Els darrers anys, fins i tot en zones sense boscos, ha augmentat força la presència d'aquests animals. El blat de moro és un dels cultius més afectats a Catalunya pels porcs senglars fins al punt que algunes finques de blat de moro s'han tancat amb mallat metàl·lic per evitar l'entrada dels senglars, cosa que representa una despesa elevada que ha d'assumir el pagès. També afecta cultius com el blat i l'ordi o el cultiu de les tòfones. També les finques hortícoles, la vinya, l'olivera o la fruita seca en resulten perjudicades.
I és precisament per la quantitat de ?danys que originen, i les grans pèrdues econòmiques creixents, que el Departament d'Agricultura treballa amb les societats de caça, entre d'altres agents, perquè els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) siguin adequats a les necessitats d'equilibri i sostenibilitat del territori, però també cercant el control poblacional dels senglars. Es tracta de fer front principalment al seu augment i, puntualment, al d'altres tipus d'ungulats localment abundants (tant autòctons -cérvol i cabirol- com especialment al·lòctons -daina i mufló-), i d'intensificar les mesures estratègiques per controlar-ne les poblacions, totalment conscients de la gran problemàtica que comporten. Per això, des d'aquestes línies voldria reconèixer i agrair la tasca que fan el sector dels caçadors, les administracions locals, el sector agropecuari i, evidentment, el Departament mateix, que col·laboren intensament per minimitzar aquesta problemàtica i les conseqüències que se'n deriven.

Enllaços recomanats: Premis cinema