DIARI DE SESSIONS

Estiba i sentit de la utilitat

21.05.2017 | 09:03

Una votació important

Una de les votacions més importants que s´han produït aquesta setmana al ple del Congrés ha estat la reforma del règim dels estibadors d´acord amb les sentències del Tribunal de la Unió Europea i de la legislació d´obertura i liberalització del sector. Ha estat una prova i una oportunitat sobre el sentit de fer política catalana a Madrid per part d´un partit sobiranista. Com que hi hem dedicat moltes hores, permeteu-me explicar el sentit del vot i les reformes introduïdes. La importància dels ports per Catalunya justifica que el Partit Demòcrata treballi per trobar sortides a l´estiba, malgrat la desídia del Govern de l´Estat. Convé il·lustrar aquesta afirmació amb algunes dades prèvies sobre la importància del sistema de ports per a la nostra economia.

La inanició de l´Estat

Hem viscut la inanició del Govern de l´Estat davant els requeriments i de la sentència de la Unió Europea sobre el sector de l´estiba: l´any 2014 el Tribunal Europeu de Justícia va dictar sentència contra Espanya per incompliment de l´article 49 TFEU, relatiu a la llibertat d´establiment d´empreses portuàries per la «gestió dels treballadors destinats a la prestació del servei de manipulació de mercaderies-prohibició de recórrer al mercat de treball», una sentència que obligava a afrontar una profunda reforma del sector de l´estiba portuari.

Decret Llei sense consens

Han passat prop de tres anys. El Govern de l´Estat, llavors amb majoria absoluta, no va ser capaç de donar compliment al mandat del Tribunal Europeu. Fa unes setmanes va aprovar un Reial Decret Llei sense consens previ, ni amb els interlocutors socials, ni amb les autoritats portuàries, ni amb els grups parlamentaris. El Reial Decret Llei va generar una enorme incertesa als ports, va encendre moltes alarmes de conflictivitat i finalment va ser derogat pel ple del Congrés dels Diputats. Per a Catalunya és rellevant resoldre el conflicte de l´estiba.

Un problema que ens afecta

A Catalunya tenim una economia oberta i fortament europeista; importacions i exportacions són clau per la nostra activitat econòmica; el bon funcionament del sistema portuari és fonamental per la competitivitat i pel futur del país. No podem deixar que un problema que ens afecta profundament es resolgui de males maneres, sense diàleg i sense buscar acords.


Missatge clar a Brussel·les

A més, al Partit Demòcrata, com a partit sobiranista i europeista, estem compromesos amb donar compliment a la sentència; per rigor i seriositat, per compromís amb les institucions europees. La nostra posició europeista és clara i cal enviar un missatge molt clar en aquest sentit a Brussel·les; i també tenim la necessitat d´estalviar les multes que la Comissió pot imposar a l´Estat espanyol i al conjunt dels contribuents, els catalans inclosos. En aquest context, la Comissió Europea ha presentat una nova demanda per incompliment de sentència on proposa una multa de 134.107,2€/dia, més una sanció de 21,5 milions, demanda que està a punt de finalitzar el seu tràmit. Els recursos públics els necessitem per inversions, per prestacions socials,... i no per dilapidar en el pagament de sancions derivades de tres anys d´inanició de l´Estat.

Sis temes per a l´acord

Des del Partit Demòcrata entenem que hem de garantir el compliment de la sentència des del rigor i alhora podem admetre que el sector de l´estiba té singularitats que es poden respectar, perquè el sistema de l´estiba com a tal funciona i és competitiu. Per això, el Reial Decreat Llei ha de poder donar tranquil·litat i seguretat al sistema portuari català, a més de promoure la millora de la competitivitat dels ports i de garantir el manteniment de l´ocupació estable. En aquest sentit vàrem identificar sis temes sobre els quals cercar acords:
€ El règim transitori per a la subrogació dels treballadors.
€ La clarificació de la formació professional pel treball de l´estiba.
€ El reforçament de la negociació col·lectiva per acordar a cada port les condicions de treball.
€ El règim d´ajuts a les prejubilacions.
€ El manteniment dins l´àmbit de l´estiba del moviment de vehicles, el qual afecta el 20% de la plantilla en els ports catalans.
€ La naturalesa dels denominats Centres Portuaris i la seva equiparació com a Empreses de Treball Temporal, necessitant una adaptació de la legislació vigent en matèria d´ETT.

Escoltar tothom

En tots les matèries, i fruit de les nostres consideracions, el Govern de l´Estat ha modificat substancialment els seus plantejaments inicials. Hem escoltat durant aquestes darreres setmanes les posicions de tothom i hem traslladat les nostres consideracions al Govern central, basades en l´aportació del mediador i en recollir aspectes fonamentals que ens traslladaren empreses i treballadors, especialment en matèria de manteniment de l´ocupació; instruments de negociació col·lectiva a nivell de cada port; formació i capacitació dels treballadors del sector de l´estiba; naturalesa dels Centres Portuaris i extensió del sistema de prejubilacions per tal que s´incorporin a un nou reial decret llei i a un text reglamentari que desenvoluparà el mateix. L´efectiva incorporació de les nostres consideracions en aquells sis punts ens va portar a valorar que estàvem en condicions de facilitar l´aprovació del Reial Decret Llei.

Garantir la competitivitat

Finalment, apel·lem a la responsabilitat de tots els grups i als representants dels treballadors i empresaris a continuar treballant per garantir un marc que faci que efectivament els ports de Catalunya continuïn sent un instrument cabdal en la competitivitat de l´economia catalana i en la generació d´ocupació de qualitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema