30 de novembre de 2018
30.11.2018
Diari de Girona
LLIBRES

L'habitatge com a negoci

David Madden i Peter Marcuse rastregen la pista d'un dels problemes actuals de major importància mundial, l'habitatge. En una apassionant anàlisi crítica, revelen el caràcter sistemàtic de la bombolla immobiliària.

30.11.2018 | 01:09
L'habitatge, un luxe per a pocs.

Tothom necessita un sostre sota el qual viure. Necessitat bàsica de l'ésser humà, l'habitatge ha deixat de ser un bé essencial i digne, convertint-se en una mercaderia. Aquest fet ha fet créixer la bretxa de les desigualtats, creant un fenomen a nivell mundial que es repeteix avui dia no només a les grans ciutats. David Madden i Peter Marcuse, dos emèrits estudiosos del tema, li donen caça i escanegen el fenomen en el llibre En defensa de la vivienda.

L'habitatge, argumenten, s'ha convertit en el millor indicador de la tendència creixent de les elits a viure de rendes. I aquest ha estat un factor perjudicial per a la societat, ja que es tracta d'una apropiació de diners sense que hi hagi cap classe de producció o innovació. El capitalisme ha mutat fins a tal punt que la llar resulta tan crucial per a l'obtenció de riquesa com el mercat laboral. El que no et treuen a l'empresa t'ho arrabassen en l'intent de proveir-te d'allò més fonamental per a la vida: sostre, aigua, llum.

A Catalunya i a tot Espanya el problema és calcat al de les ciutats que es descriuen en aquest llibre. L'obra, a més, desbarata la falsa idea que un sostre en propietat per a cada família sigui una solució a l'habitatge, atès que aquest posa en safata l'especulació interminable. La conseqüència és l'actual, el fet que la gent es vegi desplaçada pels preus de les propietats i dels lloguers a la perifèria, els interminables desnonaments de famílies que no poden pagar les seves hipoteques i una bombolla cíclica que s'infla de nou.

Potser un dels èxits d'aquest llibre sigui el de descriure un dels puntals d'aquest fabulós i camaleònic sistema que és el capitalisme, la seva capacitat per reformar-se, per ser, alhora, la serp que es mossega la cua. A principis de segle XIX, segons descriuen els autors, a la calor de les vagues i les reformes socials, el capitalisme es va trobar amb una nova consciència del treballador, que era capaç d'aturar la producció si el capital no accedia a les seves demandes. La mateixa condició dels treballadors ho permetia, vivien en condicions molt precàries, sovint a les barraques que envoltaven les fàbriques. El posterior accés a l'habitatge mitjançant hipoteques va canviar aquest poder de resolució. Ara, al treballador li és impossible desatendre el sistema de quotes en què es troba ficat per pagar el sostre que li acull.

Les polítiques socials al respecte han estat fallides. Si l'estat busca, mitjançant creació d'habitatges a baix cost, ampliar-ne l'accés, aviat el mercat se les menja, es financen, i no per això els preus baixen.

Per l'ànim crític, i pel ventall social que abasten en aquesta publicació, tots dos estudiosos semblen els hereus d'aquell famós grup de pensadors agrupats en l'escola de Frankfurt, Peter Marcuse és el fill del famós filòsof Herbet Marcuse pertanyent a aquest corrent de pensament. Com en els diversos estudis dels seus predecessors, hi ha unes condicions culturals i socials molt clares, i una necessitat de canvi més que urgent.

En defensa de la vivienda és la declaració definitiva de l'urbanista Peter Marcuse i el sociòleg David Madden sobre aquesta crisi. Junts analitzen les causes i les conseqüències del problema de l'habitatge i detallen la necessitat de desenvolupar alternatives progressistes. La crisi de l'habitatge no pot ser resolta amb canvis de política menors, argumenten. En realitat, té profundes arrels polítiques i econòmiques, i requereix, per tant, una resposta molt més radical.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook