«Prova d’estat», títol de l’exposició, és el nom que s’aplica a les estampes que es van tirant durant el procés d’elaboració de la planxa i que, en sentit estricte, serveixen com a referència del treball que es pretén realitzar. No obstant això, i tot i ser una mostra dels passos intermedis, sovint esdevenen proves rares o inclús úniques. Després d’una prova d’estat, l’artista continua treballant sobre la matriu fins assolir el resultat desitjat, un fet, val a dir, que no resta mèrit als diferents testimonis del periple plàstic: el procés creatiu, en ocasions, pot arribar a ser força més interessant que l’obra finalitzada. Sigui com sigui, si el protagonista és algú com José Pedro Croft, aleshores l’interès s’amplifica: un dels representants més internacionals de l’art contemporani portuguès destaca, entre moltes altres coses, per la seva singular concepció poètica de l’espai.