Que le ciel t’entende! (Que el cel t’escolti!) de Mario Pasqualotto (Barcelona, 1953) esdevé un assaig visual entorn de la desigualtat, el fanatisme religiós i el canvi climàtic, temàtiques abordades des de la poètica de l’art pobre en la qual s’inscriu la seva expressió plàstica. L’exposició, comissariada per Natàlia Chocarro, acull obres inèdites i una instal·lació realitzada i produïda per l’Ajuntament de l’Escala. Aquesta serà la quarta exposició fruit del conveni de col·laboració signat el juliol de 2020 entre l’Ajuntament de l’Escala i la Fundació Vila Casas.

Amb una dilatada trajectòria, Pasqualotto ha explorat diversos materials com ara el coure, el plom, el plàstic o el paper, suports que, juntament amb la literatura, li han permès crear una obra a mig camí entre la realitat i la ficció, entre allò que l’ull percep i allò que veiem realment.