El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat al jutjat que investigui l'alcalde, el secretari i l'arquitecte municipal de Roses per un delicte de desobediència a una sentència que obliga a enderrocar l'última planta del complex d'edificis de Santa Margarida, Royal Marine II. La sentència és ferma des de fa cinc anys durant els quals s'han fet diversos intents per evitar l'enderroc. L'actual alcaldessa, Montserrat Mindan, recorda que en aquest temps hi ha hagut tres persones al capdavant del consistori. Ha informat que han rebut una comunicació del tribunal i han demanat "un incident d'inexecució dins el termini legal per poder donar resposta al comunicat, però que si no funciona, haurem de fer el que digui el jutge".

L'alt tribunal confirma que la sentència que ordenava l'enderrocament de la quarta i última planta del complex Royal Marine II de Roses -que alberga uns 40 habitatges- ha de ser executada, tot i els recursos presentats per l'Ajuntament de la població i la comunitat de propietaris en els darrers anys. La sentència a executar, que és ferma des de fa cinc anys, obligava a enderrocar en la seva integritat la quarta i última planta de l'edifici Royal Marine II de Roses i, si calgués, la penúltima i tercera fins a rebaixar l'altura de l'edifici en 1,13 metres, per vulnerar la normativa urbanística municipal.

El litigi va ser promogut per la comunitat del Royal Marine I, un edifici al costat que es va construir primer. La comunitat, representada pel bufet Iuris Factor, va anar als tribunals perquè s'il·legalitzés el complex d'edificis annex en sentir-se perjudicats per la seva volumetria excessiva, que entre d'altres conseqüències els privava de la vista que tenien inicialment.

Una vegada la sentència va ser ferma, i com que els propietaris de les plantes il·legals no duien a terme l'enderrocament, els veïns de la Comunitat Royal Marine I van demanar l'execució subsidiària, de manera que fos l'Ajuntament de Roses el que assumís el cost de la demolició. L'Ajuntament de Roses va recórrer reiteradament les resolucions judicials que obligaven a la seva execució, argumentant que no podia enderrocar les plantes il·legals perquè, mentre el cas estava als tribunals, havia aprovat un nou planejament urbanístic que permetia construccions com la del bloc impugnat.

El TSJC, que s'ha pronunciat ja en tres ocasions instant a l'enderrocament dels pisos il·legals, retreu en la seva última sentència a l'Ajuntament de Roses que "no hagi entès o no hagi volgut entendre" el que se li ha dit reiteradament: que la posterior modificació del planejament urbanístic no produeix una automàtica legalització de les edificacions. La sentència del TSJC critica la "contumàcia llargament manifestada en el temps per part de l'Ajuntament, tendent a l'obert incompliment d'allò acordat en sentència ferma". La sala contenciosa del TSJC acorda remetre les sentències i actes del cas als jutjats de Figueres per "depurar possibles responsabilitats penals per delicte de desobediència greu o qualsevol altre que podria haver estat comès per l'alcalde, secretari, arquitecte municipal o qualsevol altra persona o funcionari responsable de la deguda ?exe?cució d'allò acordat".

L'Ajuntament va presentar divendres davant el jujtat contenciós número 1 de Girona un incident d'inexecució de sentència per impossibilitat legal. Apunten que no s'ha pretès en cap moment desobeir l'ordre judicial i s'estaven fent tràmits seguint les indicacions judicials però es van demorar perquè es va preferir prèviament enviar l'expedient al tribunal. El darrer tràmit, "seguint les indicacions contingudes en aquesta darrera resolució judicial" de desembre va ser aprovar la llicència per legalitzar el Royal Marine a la junta de govern de gener, tal com va publicar Diari de Girona el 17 de febrer.

El TSJC imposa el pagament de les costes judicials a l'Ajuntament i a la Comunitat del Royal Marine II. Els Propietaris Royal Marine I van demanar l'execució de la sentència que ordena els enderrocs, de manera que exigeix a l'Ajuntament els 3,5 milions d'euros en què valoren el cost de la demolició.