Dues-centes gitanes es reuniran demà al municipi de Figueres per debatre sobre l'educació com a forma de superació de les desigualtats que pateixen les dones d'aquesta ètnia, segons informa l'associació Drom Kotar Mestipen, que organitza aquesta trobada.

Les participants en aquesta cita, que procedeixen de tot Catalunya i tenen diferents edats, reflexionaran sobre les causes de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur de les nenes gitanes, amb especial atenció al pas de primària a secundària.

La reunió pretén trobar alternatives i propostes d'actuació per superar aquestes situacions i debatre sobre el paper de l'educació com a via de sortida al context de crisi actual.

Universitàries gitanes ocuparan una taula de referència per compartir la seva experiència i, posteriorment, les dones es dividiran en grups per reflexionar sobre diferents temes relacionats amb l'educació i la consecució de l'èxit en aquest àmbit per part de les nenes d'aquesta ètnia que viuen a Catalunya.

A la trobada estan convidades també participants de Bulgària i Hongria, que compartiran la seva experiència en els seus respectius països.