La decisió de Ferran Adrià de fer aturar la tramitació de la llei que ha de permetre construir El Bulli Foundation a la cala Montjoi de Roses, va agafar tothom per sorpresa fa dos dies. Gairebé tothom menys la Generalitat que, de fet, va ser qui va anunciar que el procés per aprovar la normativa s’ha paralitzat i es troba en «aturada tècnica». El xef va assegurar que ha demanat frenar la llei per revisar el projecte i estudiar, amb temps, les al·legacions presentades per les entitats ecologistes. Segons Adrià, l’objectiu és aconseguir el màxim consens. Tot i això, les entitats ecologistes no són les úniques que posen en dubte que es faci una llei a mida per permetre la construcció d’ElBulli1846 al Parc Natural del Cap de Creus. El Consell de Protecció de la Natura, el màxim òrgan consultiu del Parlament i el Govern català -en matèria de protecció de la natura i del paisatge-, ha emès un informe no favorable sobre l’avantprojecte de llei per declarar d’interès públic El Bulli Foundation.

Aquest informe, amb data 4 de setembre del 2014, va ser aprovat el passat 8 d’octubre a la reunió de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura. El text -de quatre pàgines-es va fer per sol·licitud del director general d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme de la Generalitat, que va realitzar aquesta petició quan va començar el període d’exposició pública de l’avantprojecte de llei sobre ElBulli1846. L’informe del Consell de Protecció de la Natura no és favorable a aquesta llei feta a mida, ja el projecte presentat ni l’avaluació ambiental que se’n fa tenen l’alt grau d’exigència que caldria esperar-ne». De fet, el Consell de Protecció de la Natura considera que el Govern català impulsa una «ficció» jurídica per permetre la construcció d’El Bulli Foundation al Parc Natural del Cap de Creus. Així, l’òrgan consultiu recorda que la llei que pretén aprovar l’Executiu de CiU preveu de- fugir les limitacions de la legislació vigent de protecció del Cap de Creus «per mitjà d’una doble es- tratagema»: desplaçar ElBulli1846 del règim jurídic de protecció del Parc Natural i adaptar en un futur el pla especial «a les noves determinacions». «Aquesta maniobra representa», segons l’informe, «el desprestigi i la devaluació de les figures de protecció» de la zona de l’Alt Empordà i també del conjunt de Catalunya.

Per això el Consell de Protecció de la Natura qualifica de «ficció» aquesta normativa de la Generalitat: «Es manté aquest àmbit territorial dins el Parc Natural, però no s’hi aplica el seu règim de protecció». A més, el text posa de manifest que «aquest artifici també serà útil per evitar haver de notificar a la Comissió Europea que s’ha retallat un la xarxa Natura 2000». Així, l’òrgan de la Generalitat sentencia que en una mateixa zona «hi ha projectes que han de respectar la normativa de protecció del cap de Creus i altres als quals es permet que des- placin la normativa». Al mateix informe, a les consideracions generals, el Consell de Protecció de la Natura considera que El Bulli Foundation «mereix una atenció especial i un rigor excepcional». Per aquest motiu, afegeix que el projecte ha de ser «excel·lent en la seva definició i concreció», malgrat que subratlla que «en el seu estat actual [quan estava en període d’exposició pública] no acompleix aquest nivell d’exigència».

Falta de «maduresa»

L’òrgan del Govern català també valora al text que «habilitar un hivernacle amb espècies del Parc Natural és no entendre el valor del Parc ni els seus objectius». «Ni procurar una elevada integració paisatgística» que, segons el mateix text, «no ha de ser entesa com una adaptació al relleu de la zona» o introduir «mesures d’eficiència en l’ús dels recursos». Per tot plegat, el Consell de Protecció de la Natura assenya- la que «davant un projecte emblemàtic com aquest en un context patrimonial tan valuós, hom esperaria una millor consideració i maduresa de la proposta del projecte». A més, l’òrgan consultiu de la Generalitat determina que la proposta presentada per Adrià «se centra en l’àmbit concret sobre el qual es proposa incidir» sense fer referència als canvis induïts en els serveis o els accessos.