20 de setembre de 2015
20.09.2015

Castelló analitza el teixit associatiu per definir un pla de treball i accions futures

21.09.2015 | 07:16

L'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries està treballant per a la millora de l'estructura del model associatiu empresarial al municipi fent-ne un estudi per decidir el seu futur amb un pla de treball.
El treball es durà a terme en tres fases. La primera estarà destinada a conèixer en profunditat les associacions empresarials del municipi quant a la seva estructura associativa -nombre d'associats o formes de finançament-, la seva delimitació associativa -tipus de negocis que en formen part, àmbit geogràfic d'intervenció...-; el seu estat actual i els seus problemes, i les activitats que realitzen. Aquest coneixements de les diferents associacions s'obtindrà a partir d'unes entrevistes grupals amb els representants de les associacions comercials. Tot seguit, s'analitzarà la relació entre aquestes associacions i el mateix Ajuntament, pel que fa a les línies de col·laboració conjuntes, línies de subvenció i altres projectes realitzats de forma conjunta. L'objectiu no és altre que conèixer les associacions en un major grau, així com les relacions i el treball conjunt que les entitats realitzen amb el consistori i com millorar-les.
La segona fase es basa en l'anàlisi expert de tot el coneixement obtingut i treure'n conclusions pel que fa a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. S'espera poder dissenyar accions que s'hauran de posar en marxa per aprofitar les oportunitats i lluitar contra les amenaces, essent conscients de les debilitats i les fortaleses. La tercera fase ha de servir per definir el model associatiu més idoni i definir quin ha de ser el marc de col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions empresarials.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook