L'Ajuntament de l'Escala ha engegat els tràmits per renovar el Pla General. Al ple celebrat dilluns es va aprovar la creació d'una comissió per a la redacció del POUM. Hi haurà un representant de cada grup municipal. Aquests podran designar un assessor per participar a les reunions. L'actual planejament és vigent des de 1986, tot i que va ser revisat i aprovat definitivament el 1993 per la comissió territorial d'Urbanisme de Girona.

"Serà un procés llarg" d'uns quants anys,va dir el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, que va afegir que "volem és que tingui la màxima participació possible" i per això es vol crear la comissió. Ho explicava el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. L'alcalde, per la seva banda, destacava la necessitat que el nou pla tingui en compte molts més aspectes que els urbanístics, com l'afectació en aspectes naturals, ambientals o socials, entre altres i que ha de regir uns vint o vint-i-cinc anys més. La comissió començarà reunint-se una vegada cada trimestre.

La creació de la comissió especial es va aprovar per unanimitat.

El portaveu de CiU, Robert Bosch, va demanar que es redactés alguna proposta d'incompatibilitats que puguin tenir els membres d'aquesta comissió tenint en compte, com en el seu cas, que treballa en sectors delictats com l'immobiliari.