19 de febrer de 2016
19.02.2016

Salvem sospita «d'irregularitats greus» en l'obra d'El Bulli i reclama control

L'entitat diu que s'estan executant treballs no previstos a la llicència actual i que l'Ajuntament de Roses ho ha admès

19.02.2016 | 00:00
Les obres que s´estan portant a terme per ampliar El Bulli.

L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà reclama a l'Ajuntament de Roses i a la Generalitat que faci un control de les obres d'ampliació d'El Bulli, ja en marxa. Té sospites «d'irregularitats greus» perquè s'estarien executant treballs i moviments de terres que no contempla el projecte pel que es va donar llicència. Reclamen aturar-les i fer una inspecció.

L'entitat ha explicat que va rebre advertiments de socis i visitants a la zona que els semblava que les obres eren excessives. Van demanar a l'Ajuntament de Roses el projecte que dóna cobertura a la llicència d'obres atorgada (ampliació del 20% del restaurant). Després de rebre la resposta a finals de gener, van portar a terme una visita comparada sobre el terreny.

Consideren que hi ha «irrregularitats greus en les obres realitzades sobre el terreny». Segons asseguren, des de la carretera d'accés a Cala Montjoi i des de la platja es pot veure que les obres afecten tota la finca i representen «una alteració de l'espai que no queda reflectida en la llicència d'obres». Per tant, diuen que «sembla evident que el moviment de terres que s'ha realitzat, dins l'àmbit d'actuació del projecte, «és desmesurat i il·legal».

El projecte executiu, en el document de la memòria urbanística i en l'apartat de medi físic, diu que «es preveuen moviments de terra, tot i que aquests moviments seran poc importants ja que nous edificis s'adapten al relleu i no es preveuen canvis rellevants en la topografia...». En canvi, diu l'entitat, «sembla que el tractament de la parcel·la és absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció molt important del Parc Natural».

Salvem adverteix que s'estarien fent, a més, obres sense permís ni avaluació ambiental i aporten la resposta rebuda de l'Ajuntament que els constataria els temors. Amb data 11 de gener els va contestar que està previst que aquest mes i el següent els promotors presentin «la sol·licitiud d'actualització complementària del projecte, que contindrà la informació més completa i que permetrà gaudir d'un projecte amb màximes garanties d'accessibilitat i integració». Per això sugereixen a l'entitat que tornin a fer la sol·licitud més endavant quan hi hagi «informació més actualitzada i definitiva del projecte». «Trobem molt preocupant», diu Salvem, «i com a mínim inusual, el fet que les obres van començar fa mesos, els canvis importants sobre el terreny són evidents i visibles, però el promotor encara ha de presentar la informació més actualitzada i definitiva del projecte».

La casa particular

L'entitat posa de manifest que també els preocupa que, segons el projecte enviat per l'Ajuntament, l'àmbit d'actuació és la parcel·la del restaurant però també s'estan fent obres importants de rehabilitació de l'edifici que fins ara havia estat la casa particular dels propietaris d'El Bulli i grans moviments de terra en l'àmbit de sobre de la carretera.

Davant les sospites i evidències que no s'estaria ajustant a la llicència atorgada, demanen que es faci una inspecció tècnica, que s'aturin en cas d'incompliment de les clàusules de la llicència i que es rehabiliti la zona afectada. A més, reclamen sancions si s'ha afectat el patrimoni de l'espai Paratge d'Interès Nacional.

Les obres que s'estan portant a terme són les que corresponen a l'ampliació del 20%. Demolició d'uns despatxos; reconstrucció del magatzem; d'algunes terrasses; la tala de 9 eucaliptus i revegetació; desplaçament d'un pal elèctric i la creació d'un nou tram de tanca.

El cuiner Ferran Adrià hauria renunciat a executar la resta del projecte, que requeria d'un canvi a la llei perquè es pogués executar.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha preferit no fer declaracions i ha manifestat que l'Ajuntament està estudiant la petició.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook