L'Ajuntament de l'Escala ha reunit per primer cop la comissió de seguiment per a la redacció del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) que està integrada per un representant i un assessor de cada partit i diversos tècnics municipals. S'ha aprovat el programa de participació ciutadana que s'haurà d'aprovar al proper ple.

L'alcalde, Víctor Puga, ha explicat que «tenim la voluntat que aquest sigui un planejament fruit del debat, el consens i la participació de tots». Puga constata que és una norma que es tramita cada 25 o 30 anysi l'objectiu és que es faci de forma molt participativa. Volen que surti un document que posi l'accent en la vessant social, vinculada a l'habitatge i als equipaments en sentit ampli, en el desenvolupament econòmic i turístic del municipi i en el medi ambient.