30 de juny de 2016
30.06.2016

Detecten pressupostos irreals i despeses que no se sap on han anat, a Bàscara

Un informe destapa nombroses irregularitats en els comptes de l'Ajuntament i la desaparació de documents

01.07.2016 | 07:04
Lluís Lloret, dret, intervenint al final de la xerrada del govern per explicar la situació econòmica.

L'informe economicofinancer encarregat per l'Ajuntament de Bàscara a una empresa externa detecta nombroses irregularitats en la manera com s'han gestionat els diners rebuts, les factures pagades i les adjudicacions d'obres entre 2005 i 2014. Les xifres que apareixen als pressupostos són irreals tant pel que fa al que s'ingressa com a la despesa -que a vegades no se sap a on ha anat a parar perquè falta documentació. Es va gastar durant quatre anys un 60% per sobre del pressupost. Les empreses del polígon van pagar uns sis milions d'euros que es van utilitzar en tota mena d'obres i no consta que l'Ajuntament complís la seva part del conveni. Tant en la comptabilitat com en les adjudicacions es detecta incidències i falta documentació. El govern municipal ja ha començat a enviar la informació a Antifrau i la Sindicatura de Comptes.

L'exalcalde, Lluís Lloret (CiU), responsable de la gestió durant aquests anys, s'enfrontarà el 8 de juliol a les dades que apareixen en aquest informe i que va esbossar en una reunió el govern actual. «Lluís Lloret, clar i català», diu el díptic informatiu de la xerrada prevista a un quart de deu del vespre, en què qualifica també de «farsa» la informació que està sobre la taula. Una de les qüestions per les quals ho posa en dubte és que l'informe no és una auditoria. Qui l'ha elaborat ho deixa clar a la primera pàgina però, malgrat tot, aporta nombroses dades que constaten que «denoten l'existència d'operacions i criteris comptables que no responen a l'operativa normal d'un Ajuntament de les característiques poblacionals i pressupostàries com Bàscara».

La llista de possibles irregularitats és llarga i el que s'intueix que podria haver desecadenat la febre inversora ha estat l'aportació per part de privats d'almenys 5,7 milions d'euros principalment entre 2005 i 2008, ja que volien desenvolupar el polígon d'Orriols i a canvi aportaven uns sis milions. Amb l'entrada de diners, entre 2005 i 2009, comencen les grans obres. Moltes inversions es preveien pagar amb finançament que no ha arribat; però al pressupost apareixen com a liquidades -entrades de capital que generen «disfuncions importants en l'execució pressupostària global». El pavelló, la piscina, la compra de terrenys i l'hipòdrom a la Resclosa són algunes grans obres. Aquesta darrera no s'ha pagat.

Comencen a faltar diners

De 2010 a 2014, el pressupost d'inversions es redueix dràsticament, puja la despesa corrent i entre 2011 i 2012 han de recórrer al crèdit per pagar. Acumulen molts anys d'enginyeria comptable amb els números del pressupost que, pel que conclou l'informe, eren poc reals. De fet, l'actual govern va denunciar, tot just entrar, a l'Ajuntament sortint perquè faltava documentació i per l'aparició de muntanyes de factures per pagar no comptabilitzades. La situació no era diferent fa uns anys i Lloret ha de recórrer al crèdit a proveïdors de l'Estat per fer front a deutes acumulats. Hi ha liquidació de drets de cobrament no pagats, com els 1,2 milions del 2014 en el capítol de transferències corrents del 2013. També constaten que haurien inflat partides d'ingressos, com la dels rebuts tributaris. Un 40% per sobre del real, el 2014, amb ingressos de cobrament «molt dubtós». Aquesta pràctica és denunciada per grups de l'oposició a molts ajuntaments per tal de fer quadrar el pressupost, però a Bàscara hauria estat una constant i amb límits inusuals.

L'Ajuntament va consignar finançament per inversions amb imports superiors a les obligacions reconegudes; va comptabilitzar pagaments que no s'han arribat a fer mai; subvencions que no s'han rebut ni s'han documentat; s'han fet inversions per les quals es preveia rebre diners per expropiacions que no s'espera cobrar; s'han fet nombroses operacions sense documentació. Aquestes són algunes de les incidències que porten a les empreses Faura i Casas i GPM auditors associats a concloure que «les liquidacions presentades i aprovades pel consistori en aquests exercicis presenten diferències importants amb la situació financera real de l'Ajuntament que deriva de l'estudi».

Un endeutament del 474%

El darrer any de l'estudi, el 2014, hi ha superàvit, en canvi, els números reals suposen un dèficit d'un milió d'euros al qual s'hauria de sumar 1,4 milions més del crèdit a proveïdors. L'endeutament que es preveu el 2017 és del 474%. L'informe deixa clar que caldran mesures urgents i ja s'han plantejat posar a la venda l'Ajuntament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook