Dues noves sentències del TSJC mantenen que l’Ajuntament de l’Escala va donar el 2008 una llicència per construir un edifici al carrer Palau malgrat que no hi havia els metres mínims necessaris que marca el planejament. Va intentar legalitzar-ho amb una segona llicència i el tribunal no ho ha acceptat; i ha intentat al·legar que no pot complir la sentència, però tampoc ha servit i s’ha desestimat. Ara la part demandant, una dotzena de veïns de la zona, han demanat que s’executi la sentència amb l’enderroc de la finca. No accepten cap acord.

La parcel·la on es va construir un edifici d’habitatge i local està situada al carrer Palau 2B, a Riells. Després d’atorgar-se la llicència els veïns ho van portar als tribunals i el litigi hauria arribat al tram final amb la resolució de les darreres sentències el 2013. Però es van fer apel·lacions per les dues parts. Les dues resolucions de maig de 2016 suposen mantenir la sentència d’enderroc. Una es refereix a una suspensió dictada el 2015 per part del Jutjat Contenciós mentre es resol la inexecució de sentència, i la segona és justament sobre això.

S’especifica referent al procés que ha portat fins aquí que la Junta de Govern amb data 30 de gener de 2008 va atorgar una llicència d’obres per a la construcció de la vivenda i local. El planejament de 1993 diu que calen 600 metres quadrats de parcel·la mínima per la zona d’habitatges plurifamiliars aïllats i només pot acceptar una tolerància del 20% que suposaria una superfície mínima de 480 metres quadrats. Però la superfície de la finca, segons el projecte, era de 446 metres quadrats. «Per la part sol.licitant de la llicència i en el mateix visat 2007406105- es mostra amb claredat i evidència que la part sol·licitant va sol.licitar una llicència per uns terrenys de 446 metres quadrats». «Era inexcusable la denegació per vulneració de la parcel·la mínima prescrita perquè no arriba ni tan sols a la superfície denominada de tolerància». I recorda prèviament a l’Ajuntament que la seva feina és «quan es concedeix una llicència s’ha d’adonar si compleix, i si no, denegar-la» i afegeix «sense necessitat de complicar el cas amb altres supòsits més complexos».

L’Ajuntament ha sostingut fins al moment que hi havia un error en el projecte perquè a les escriptures figuren 542 metres quadrats. El 2013 van comparèixer tècnics i representants municipals per defensar la legalitat del procés.

Evitar l’enderroc

Els magistrats del TSJC creuen que no es podia evitar complir la sentència d’enderroc donant una segona llicència on es modificaven els metres quadrats de la parcel·la afegint els d’un passatge que és dret de pas però que sostenen que forma part de la finca. «El que no es pot fer és informar el 22 de gener de 2008 d’un projecte que s’identifica amb el vist amb la superfície de 446 metres quadrats com si es tractés d’una altre de superfície superior que ningú va sol·licitar».

Pel magistrat, «resulta sobradament clar que ens trobem davant el típic supòsit en què l’administració mira de no fer arribar a les últimes conseqüències el resolt jurisdiccionalment» amb un «mer nou acte administratiu», en aquest cas una nova llicència i que, a més, això suposi deixar sense efecte l’ordre d’enderroc dictada. Els treballs es van aturar i es van reprendre amb la nova llicència. Ha de ser només un tribunal qui decideixi si es deixa sense efecte una sentència fixant en el seu cas la indemnització que s’escaigui.

La dotzena de veïns esperen que aquest sigui el final del procés i han demanat que s’executi la sentència enderrocant l’edifici. Segons les fonts, se’ls hauria ofert arribar a un acord econòmic que haurien declinat acceptar.

El litigi es va iniciar al Jutjat Contenciós número 1 de Girona que inicialment va ser favorable a l’Ajuntament. Es va presentar un recurs d’apel·lació al TSJC que va ordenar l’enderroc el 2010. L’Ajuntament va atorgar una segona llicència, segons la versió que va donar fa tres anys, corregint els errors anteriors. El jutjat va admetre-la i va declarar finalitzada l’execució de la sentència. El TSJC va revocar la interlocutòria dictaminada pel jutjat contenciós i va ratificar l’execució de la sentència anterior d’enderroc recordant que no hi havia possibilitat de presentar recurs de cassació. Encara es podien fer apel·lacions. Ho han fet les dues parts però les conclusions són que es manté l’ordre d’enderroc dictada.

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, va declinar ahir fer valoracions, a l’espera que informin sobre la interpretació de les sentències per part de l’Ajuntament els serveis jurídics municipals.