29 de setembre de 2016
29.09.2016

Figueres subvencionarà una part de l'IBI a famílies monoparentals

La iniciativa, que va ser proposada pel PP, s'aplicarà per a les llars que ingressin menys de 18.000 € l'any

30.09.2016 | 07:13

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat les bases per a l'atorgament d'una subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies monoparentals. L'ajut suposarà el 45% de la quota de l'impost en el qual el sol·licitants estigui reconegut com a família monoparental en la categoria general i fins al 90% per als casos que estiguin reconeguts com especials. La iniciativa es tira endavant a proposta del grup municipal del PP, que l'ha estat treballant conjuntament amb el govern municipal.

La finalitat de l'ajut és, segons el Govern, «eliminar la possible discriminació que pateixen famílies monoparentals respecte als destinataris de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost que tinguin la condició de família nombrosa». Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental i que, o bé siguin subjectes passius de l'impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, als quals el propietari els repercuteixi l'impost, i que compleixin diversos requisits com ara tenir el títol de família monoparental vigent; estar empadronat a l'habitatge que genera l'impost; que aquest no superi els 100 metres quadrats o que els seus ingressos no siguin superiors als 18.000 euros -en cas de tenir un sol fill- o als 20.000, en cas de tenir-ne dos. D'altra banda, l'habitatge, que ha de ser l'habitual, no pot tenir un valor cadastral superior als 60.000 euros. El regidor de Rendes, Recaptació i Tresoreria, Jordi Masquef, diu que la mesura significa «un pas endavant en el nostre sistema tributari, ja que millorem la fiscalitat de les famílies monoparentals, no només en el fet d'equiparar els ajuts respecte a les famílies nombroses, sinó sobretot en el fet de posar de relleu que cada cop existeix un nombre major d'aquestes famílies i, per tant, mereix de la protecció per part de l'Ajuntament». Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Felip, assegura que històricament sempre hi ha hagut ajuts a famílies nombroses, i amb aquestes subvencions, el govern de la ciutat busca donar un suport explícit i fer costat també a les famílies monoparentals. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s'hauran de presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) durant el proper mes de desembre del 2016. El Govern es compromet a fer resoldre l'atorgament de les subvencions en un termini màxim de dos mesos un cop s'acabi el termini.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook