05 de abril de 2018
05.04.2018

Castelló tanca el 2017 amb un romanent de tresoreria de 4,9 milions

L'Ajuntament paga atualment a 13,33 dies als proveïdors i l'endeutament se situa en el 32%

05.04.2018 | 07:05

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha tancat el 2017 amb un romanent de tresoreria de 4,9 milions d'euros. La situació econòmica permet pagar als proveïdors a 13,33 dies després d'aprovar-se el pagament.

Les dades facilitades remarquen que és el cinquè any consecutiu que, sense haver incrementat la pressió fiscal, han augmentat els ingressos tributaris a conseqüència d'una millora de la situació i activitat econòmica el municipi. També es valora una millora en els Serveis Municipals de Recaptació.

L'endeutament, que ha anat disminuïnt en els darrers anys, se situa en el 32% dels ingressos corrents liquidats un cop amortitzada durant l'any 2017 l'operació d'endeutament del mecanisme de pagament a proveïdors que s'havia contractat durant 2012 i que s'allargava fins l'any 2023 i que s'ha amortitzat amb una part important de romanent de tresoreria generat. El superàvit s'espera que pugui servir per afrontar noves inversions.


Inversions

Així, al pressupost inicial d'inversions 2018 previst en 1.347.443 euros, s'hi afegiran les inversions que s'incorporen dels romanents de crèdit de l'exercici 2017 per import de 3.352.324,20 ?. I a aquestes inversions es preveu afegir noves actuacions per inversions financeres sostenibles en la quantitat de 1.853.184,59 ?, finançades amb romanent de tresoreria.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook