La Generalitat restaurarà les praderies de posidònia afectades per morts de fondeig al Port de la Selva, Llançà, Colera, Portbou i Roses. S'han licitat els treballs que consistiran en retirar els morts de fondeig que afecten aquesta espècie protegida. A Roses també s'aprofitarà per retirar unes canalitzacions metàl·liques localitzades al fons i una embarcació abandonada. Els treballs aniran a càrrec de bussos professionals.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant Infraestructres.cat, ha iniciat la licitació dels treballs amb un pressupost de 115.000 euros, i un termini d´execució de 8 mesos.

El primer que es farà serà localitzar els morts de fondeig dels camps de boies. Després, es valorarà el grau d´afectació d´aquestes instal·lacions en els hàbitats d´aquesta espècie protegida, i segons cada cas, es retiraran o es recol·locaran amb globus reflotadors a ubicacions on no suposin un impacte sobre la planta.

En una anterior campanya es van localitzar a Roses altres elements perjudicials per a les plantes. Es tracta de canalitzacions metàl·liques que es troben a les platges de Canyelles Grosses i Canyelles Petites, i d´una embarcació abandonada a Canyelles Petites. En aquests punts es retiraran els elements i se supervisaran els camps de boies existents.

Finalment,segons ha informat Territori, l´actuació es completarà amb la col·locació de cartells informatius de les actuacions executades i sobre la importància d´aquests hàbitats per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

La Generalitat mantindrà reunions amb els ajuntaments afectats per explicar-los el projecte i implicar-los en l´actuació de restauració.

La posidònia és una fanerògama marina endèmica del mar Mediterrani, que forma praderies que es distribueixen des de la superfície fins a més de 40 metres de fondària.

Té un paper clau en tota una sèrie de processos geomorfològics i ecològics, com el reciclatge de nutrients, la millora de l´estabilitat dels sediments, el subministrament d´aliment per a la fauna herbívora i, sobretot, pel fet de ser un hàbitat protector i de cria per a moltes espècies.

Les estructures que es retiren perjudiquen aquesta espècie.

Inversions en infraestructura verda

Els treballs formen part del Programa d´Infraestructura Verda de Catalunya, l´instrument clau que el Departament té en marxa per planificar actuacions prioritàries en aquest àmbit. Es tracta de protegir la xarxa de zones naturals i seminaturals, i altres elements ambientals i conservar la biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans.

El programa s´emmarca dins de l´Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat fins a 2020, que entre altres objectius, pretén mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats (com a mínim un 15%) per garantir una millor connectivitat funcional entre ecosistemes, dins i fora dels espais Natura 2000.