29 de setembre de 2018
29.09.2018
Diari de Girona

Castelló aprova les ordenances, que congela per sisè cop

L'Ajuntament manté les facilitats per a pagar que permeten el fraccionament fins a vuit mesos

29.09.2018 | 01:08
Castelló aprova les ordenances, que congela per sisè cop

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat les ordenances fiscals que congela per sisè any consecutiu. Es va aprovar per unanimitat al ple celebrat dijous. A més, manté les facilitats de pagament dels tributs mitjançant la possibilitat de fraccionar-los o ajornar-los, sense interessos de demora.

Els impostos, preus públics i taxes municipals es mantenen per tal de no exercir més pressió fiscal sobre els ciutdans. Pel que fa a les facilitats, podran fraccionar els impostos i taxes fins a un màxim de vuit mensualitats dins el mateix exercici fiscal. S'amplia l'import a l'hora de presentar garanties en aquests fraccionaments i ajornaments, passant de 18.000 a 30.000 euros.

El govern ha destacat que s'estableixen nous beneficis fiscals i es mantenen els vigents per afavorir els col·lectius més perjudicats per la crisi. Pel que fa referència als serveis vinculats al cicle de l'aigua, s'adeqüen les taxes de subministrament sense que això suposi un increment de cost per a l'usuari. D'altra banda, es manté la bonificació temporal a la quota a favor dels béns immobles urbans ubicats en «disseminats» que disposen d'un nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferiors a l'existent en zones consolidades per tal de graduar l'actualització cadastral efectuada durant l'exercici de 2015.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook