El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa una línia d'intervenció orientada a reforçar l'empoderament d'un grup de dones de la comarca d'origen migrant, amb l'objectiu de facilitar processos d'intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social. El "Programa dones referents comunitàries de l'Alt Empordà", està finançada per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d'un any.

El programa està adreçat a millorar les competències i habilitat de les dones, el seu benestar emocional i la xarxa de relació social per generar impacte en la seva vida quotidiana, les seves famílies, la convivència ciutadana i els i les professionals participants.

Quatre municipis

El programa ha començat aquesta setmana amb la formació i especialització d'un grup de dones migrades en diversos àmbits, per tal de formar-les com a referents de la comunitat a la comarca. S'impartirà una formació de 200 hores durant sis mesos.

En una segona fase el programa promourà processos de dinamització comunitària intercultural a quatre municipis de la comarca (Roses, l'Escala, Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador), amb grups de dones amb trajectòria migratòria.

En una tercera fase, el programa promourà sessions de formació impartides per les dones referents comunitàries, adreçades a diferents perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments i dels àmbits educatius i de la salut. Amb aquesta acció es pretén millorar el coneixement de la diversitat intercultural i la realitat de les dones i famílies d'origen migrant de l'Alt Empordà.