El nostre company d'editorial, el Setmanari de l'Alt Empordà, publica en les seves darreres pàgines el que, fent un paral·lelisme amb les taules de la llei amb les quals Moisès va baixar de la muntanya, podríem titllar de decàleg d'idees claus amb el qual s'han despenjat les cinc taules rodones de la jornada Repensem l'Empordà organitzada per la secció d'Economia i Societat de l'Institut d'Estudis Empordanesos, amb la bona intenció (no sé si d'aquelles de les quals l'infern és ple), «d'anar definint un full de ruta per a la comarca» la qual, com ja van constatar amb anterioritat, és rica i plena de recursos i potencialitats però que, incomprensiblement, diuen que es troba a la cua de les comarques catalanes.

No disposem d'espai per fer una anàlisi més o menys acurada d'aquesta mena de deu manaments de l'Institut d'Estudis Empordanesos que els catorze ponents que hi van intervenir (potser en dies a venir podem anar fent-ho) van redactar; per això per aquesta primera entrega en limitaré a comentar el segon.

Diu així: «Cal un canvi de model productiu. Cal avançar cap a una estructura econòmica més diversificada, més equilibrada i de més valor afegit. Això implica potenciar una nova indústria, una logística i un terciari avançat; un nou model turístic que aposti per la qualitat i un comerç més lligat al territori, més artesanal i no tan vinculat al model de les franquícies».

«L'artesania és futur?»

Un servidor, és clar, com en altres tantes coses, en això de l'economia no és res més que un turista accidental però, gràcies a Déu, amb capacitat de comprensió lectora més enllà de les metàfores, els eufemismes i les amfibologies, els neologismes i les postveritats, de discerniment i de trobar la contradicció entre postulats. Vaja, que hi ha proposicions que em costen d'entendre perquè em semblen antitètiques.

Així, per exemple, em pregunto com es conjuga la proposta d'un «canvi de model productiu amb una nova indústria i un sector terciari avançat» amb un comerç «més lligat al territori, més artesanal».

Perquè l'artesania és futur o remembrança del passat?