El Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha adquirit un pis per destinar-lo a situacions d'emergència social per a famílies monomarentals. Les estades de les famílies beneficiàries d'aquest recurs seran d'un màxim de sis mesos.

La gestió d'aquest pis d'emergència social es farà en coordinació amb els serveis socials del municipi, que seran els encarregats de derivar les famílies que hi viuran. Aquestes famílies prèviament hauran passat per un estudi socioeconòmic per part dels serveis socials del municipi. En el pis hi podran viure simultàniament de dues a tres famílies monomarentals. Aquest pis tindrà el suport d'una educadora social que farà el seguiment de les famílies i unes hores de monitoratge per supervisar el funcionament del mateix. S'oferirà un suport educatiu i un lloc on viure mentre busquen un habitatge i una estabilitat en la seva situació.

El recurs pretén donar una resposta temporal i fer una funció de trampolí per aquelles dones que es queden soles amb seus fills i que travessen una situació de gran vulnerabilitat.