L'Institut Municipal de Patrimoni Històric s'ha constituït aquest dijous al matí per preservar i promoure el patrimoni de Roses. La creació de l'organisme es va aprovar pel ple municipal el febrer de 2018 amb l'objectiu d'esdevenir una eina de gestió de l'extens patrimoni.

Concretament, les funcions assignades a l'Institut són aquelles relacionades amb la protecció i gestió del patrimoni històric municipal, es a dir, dels Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) i Local (BCIL) amb què compta la població, així com la cura i seguiment dels seus museus.

Els béns objecte d'aquesta gestió són la Ciutadella de Roses, el castell de la Trinitat, el castrum visigòtic del Puig Rom, la finca de Punta Falconera, el dolmen de la Cobertella, la ruta megal·lítica i el cementiri de Roses. L'Institut té assignades també altres funcions, com són la conservació, consolidació i restauració del patrimoni històric local; la promoció d'actuacions; el desenvolupament de la gestió cultural; o la col·laboració en la difusió internacional del patrimoni cultural, tant arqueològic com històric. Els òrgans i membres encarregats del govern, administració i representació de l'Institut són la presidenta (càrrec que ostenta l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan), 5 vocals escollits pel ple municipal del passat desembre de 2018: Josep M. Mas Blanch (regidor d'Infraestructures i que actua com a vicepresident), Francesc Giner (regidor de cultura), Joan Juanola (com a professional qualificat) i Carles Páramo (com a representant dels usuaris). Els càrrecs de consellers no són retribuïts.