Les tasques topogràfiques dels darrers dies al rec del Molí de Castelló d'Empúries han deixat al descobert la part baixa de la muralla medieval que habitualment es troba oculta per la presència d'aigua.

En motiu dels estudis topogràfics al rec del Molí per al projecte constructiu de millora ambiental i recuperació ambiental de la riera a finals de febrer es va buidar el rec d'aigua deixant a la vista tota la muralla. Aquest cap de setmana, es tornarà a omplir d'aigua per tal de poder regar però a partir del dimarts 12 de març es reprendran altra vegada les tasques i caldrà de nou baixar el nivell de l'aigua, garantit només el cabdal ecològic per garantir la subsistència de la fauna. Aleshores es podrà aprofitar de nou per veure el tram de muralla medieval que normalment està submergit. Les obres finalitzaran el dijous 14 de març quan l'aigua ja quedarà restablerta sense talls.