L'Ajuntament de Roses retira setze palmeres de l'avinguda de Rhode afectades per la plaga de l'escarabat morrut. L'empresa municipal Rosersa ha iniciat aquest dilluns les tasques per retirar els exemplars ubicats en el tram entre la plaça Catlaunya i la de Sant Pere per l'alt risc de caiguda malgrat els tractaments aplicats.

De fet, ja s'han produït algunes caigudes, una de les quals va ferir una vianant recentment, per la qual cosa s'ha optat per l'enretirada d'aquestes 16 unitats i la seva substitució per altres arbres més segurs, igualment adaptables a les condicions de salinitat de primera línia de mar, s'explica des de l'Ajuntament.

Les tasques s'inicien avui amb la tala de les palmeres i l'enretirada de les soques. A continuació, s'ampliaran els escocells per a la plantació de les noves espècies. Concretament, els nous arbres triats són de l'espècie Koelsreuteria paniculata, de forma esfèrica i fulla caduca, amb floració a l'estiu i fullatge taronja i groc a la tardor. A més, l'actuació s'aprofitarà per arranjar les irregularitats de la vorera existent en el tram entre la Riera Ginjolers i la plaça Sant Pere.

Estudi de l'afectació

Paral·lelament, s'està elaborant un estudi per conèixer quina és l'afectació de les prop de 400 palmeres existents actualment en el municipi i establir els tractaments i actuacions a emprendre per al seu manteniment i garantir la seguretat a la via pública.

L'atac del morrut en les palmeres dactilíferes es produeix a través del tronc, motiu pel qual es redueix la seva resistència i es debilita l'estabilitat de la copa (que sol tenir un gran pes i volum). En concret, les palmeres que es retiren aquesta setmana tenen una alçada aproximada de 10 metres, per la qual cosa aquesta afectació al tronc comportava un elevat perill.

L'escarabat morrut ha afectat ja actualment les tres espècies de palmeres que hi ha a Roses malgrat els tractaments fitosanitaris que s'apliquen al llarg de l'any, els quals no resulten 100% efectius. Les primeres van ser les palmeres canariensis, a les quals han seguit les dactiliferes i, finalment, s'estan donant també els primers casos d'afectació a les palmeres whasingtonies.