L'associació Amics de la Natura de Cadaqués han entrat un nou escrit a l'Ajuntament reclamant que aturi les obres de Sa Guarda i que requereixi als promotors que acreditin la «solvència econòmica» per fer front al projecte d'urbanització.

Els ecologistes també demanen que s'obri un expedient sancionador per uns treballs que, segons diuen, estan «destruint el patrimoni» i «modificant la topografia» de la zona. A més, asseguren que Hisendas i que ho han descobert a través del registre de la propietat.

Al seu entendre, aquesta situació «evidencia que el principal membre de la Junta de Compensació no disposa de capacitat econòmica i financera per endegar i executar unes obres d'un import superior als 8 MEUR».

D'altra banda, asseguren que el projecte té «mancances». En primer lloc, argumenten que no compta amb l'informe de l'ACA i de les empreses subministradores sobre la concessió dels aprofitaments i els cabals d'aigua necessaris.

També diuen que no s'ha «resolt» correctament la connexió del sistema de sanejament de Sa Guarda amb el sistema de sanejament general i que «l'EDAR no té capacitat suficient per tractar totes les aigües residuals de l'àrea i els nous cabals», entre d'altres.

A més, al·leguen que a tots aquests motius se n'hi suma un de nou: «la inviabilitat econòmica del projecte». Segons els ecologistes, sobre els terrenys del propietari principal hi pesa un embargament administratiu d'Hisenda per un deute.

Permís per urbanitzar

Els promotors tenen permisos per urbanitzar la zona des del 2013, però no tenen llicència per edificar-hi, ja que és un dels espais afectats per la moratòria de la Generalitat, deixant en suspens les peticions de noves llicències i les que estan en tràmit. A més, també han defensat amb anterioritat la modificació del projecte inicial per reduir l'impacte ambiental i el nombre d'habitatges per construir.