El PSC de Figueres veu «frau» i «injustícia» en els serveis socials de la ciutat. L'alcaldable, Pere Casellas, considera que els ajuts no s'atorguen de manera equitativa, per la qual cosa proposa la creació d'una agència de desenvolupament social que transformi els serveis socials.

«Els ajuts són repartits de forma molt objectiva amb una beració amb documents que sovint poden ser falsejats», explica. Casellas proposa perseguir el frau, protegir els treballadors socials, la reforma dels reglaments d'atribució d'ajuts per fer-los més objectius i la creació de mecanismes d'accés per a persones grans. També proposa excloure la propietat de l'habitatge habitual en la baremació del dret a percebre ajuts, així com un major control de les entitats col·laboradores.