L'Oficina d'Antifrau de Catalunya (OAC) ha detectat greus irregularitats en set encàrrecs i contractes d'obres municipals que va realitzar l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2014. L'ens ha emès un informe raonat en el qual detecta causes de nul·litat en diversos encàrrecs que va realitzar l'exalcalde Narcís Deusedas sense consignació pressupostària ni fiscalització prèvia, així com contractacions verbals per valor de 270.000 euros.

Antifrau va obrir la investigació a petició de l'equip de govern (GdP i AxT ) el gener del 2016. En concret es van denunciar acords de ple aprovats en contra de les objeccions de secretaria i intervenció així com presumptes irregularitats en la tramitació de l'expedient del compte general de 2014, relatives encàrrecs i a dietes de l'exalcalde.

El document, emès l'1 de març, assegura que l'alcalde actuava amb «inobservança de la normativa administrativa» i adverteix que les conductes podrien comportar «l'exigència de responsabilitats».

L'organisme ha investigat la contractació d'obres i encàrrecs per valor de 270.00 euros: la segona fase d'urbanització de Mas Isaac (150.000 euros); la redacció del projecte i direcció d'obres de la millora de serveis urbans i condicionament d'àrees públiques (40.000 euros); treballs de pintura i manteniment del cementiri (9.500 euros); l'edició del llibre de Sant Onofre (2.443euros); concurs de pintura (2.340euros); una actuació musical (305,50euros) i la modificació de la instal·lació elèctrica al carrer Mateu Turró (65.416euros).

En tots aquests casos, Antifrau hi detecta «causa de nul·litat dels actes i disposicions administratives que ho incompleixen» per contractacions sense consignació pressupostària.

En el cas de les obres de Mas Isaac, les més quantioses, l'informe recull que l'exalcalde Deusedas va ordenar «directament i verbalment» l'execució de les obres d'aquesta segona fase a Aglomerats Girona, que ja estava executant la primera fase dels treballs.

Tal com recull el document, la contractació verbal està prohibida en l'administració pública excepte que el contracte tingui un caràcter d'emergència, però «la justificació de l'alcalde al·lega un estalvi de costos i no la d'emergència», conclou.

A més, «aquesta odre es va donar abans de l'aprovació del projecte i sense contractació prèvia», subratlla i l'import dels treballs executats superaven els 236.000 euros del projecte aprovat pel ple el 2013. L'alcalde, però, va argumentar que la continuació de les obres va permetre un estalvi econòmic.

Amb tot plegat, Antifrau resol que els fets comporten causa de nul·litat «clarament aplicable» per «l'omissió total i absoluta del procediment legalment establert».

Dels vuit contractes investigats, només en un no hi detecta causa de nul·litat. És el referent a la senyalització dels itineraris megalítics (25.000 euros). En aquest cas la interventora també va emetre un informe negatiu en què subratllava que el decret d'alcaldia pel qual s'havien adjudicat les obres era nul de ple dret, però l'OAC no hi veu cap irregularitat perquè part d'aquest import era subvencionat i el ple va aprovar-ne la despesa.

D'altra banda, també ha resolt l'arxivament de la denúncia relativa a presumptes pagaments irregulars de dietes de l'exalcalde entre el 2011 i el 2015 per valor de 28.212 euros. L'informe resol l'arxivament dels fets denunciats perquè una sentència del jutjat de Girona ja va donar la raó a l'Ajuntament.

Ara, l'actual govern, amb l'informe sobre la taula, ha de declarar si aquests contractes investigats són nuls o no i, de fet, ja ho estan estudiant amb els serveis jurídics. Antifrau argumenta que només en cas que es pogués constatar aquesta nul·litat s'estudiaria si s'aplica el procediment de revisió d'ofici així com de les possibles responsabilitats que se'n derivessin.

«És la confirmació que la manera d'actuar de l'alcalde no s'ajustava amb les normes que regeixen els ajuntaments», ha assegurat l'actual, Isabel Cortada. El ple d'ahir al vespre es va donar per assabentat de l'informe de l'OAC. Narcís Deusedas (CiU) va ser batlle durant 36 anys ininterromputs des del 1979.