Per als visitants que encara no disposin de llicència de navegació, també es podran informar, en les escoles nàutiques participants en la fira, sobre el que cal per poder obtenir els títols de navegació que permeten pilotar les embarcacions que hom pot trobar a la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava.

L'Escola Nàutica Pesquera de la Generalitat ha convocat ja, com és tradicional durant les dates en què se celebra la Fira d'Empuriabrava, uns exàmens teòrics per al proper 16 d'abril als títols de PNB i PEE per als alumnes que prèviament s'hagin inscrit.

La titulació PNB permet conduir embarcacions d'esbarjo de motor de fins a 8 metres d'eslora fins a 5 milles de la costa. Per obtenir la titulació cal superar un examen teòric de 27 preguntes tipus test, fer unes pràctiques bàsiques de seguretat i navegació i fer un curs en radiocomunicacions.

La titulació PEE, que també s'ha convocat amb motiu de la Fira del Vaixell, permet el govern d'embarcacions de motor de fins a 15 metres que navegui a un màxim a 12 milles de la costa, així com la navegació interinsular en l'arxipèlag balear i canari. Per obtenir la titulació cal aprovar un examen de la DGP amb 45 preguntes tipus test. Cal fer 16 hores de pràctiques homologades de seguretat i navegació MOTOR i 12 hores de formació de Ràdio Operador de Curt Abast R.O.C.A, i si es vol habilitar la titulació PER per al govern de velers, es poden fer unes pràctiques addicionals VELA.

Totes les pràctiques es poden fer abans o després de l'examen teòric, amb un termini màxim de 24 mesos. El curs teòric, d'unes quatre setmanes de durada, es pot fer en l'horari que més convingui i combinar-lo com es prefereixi, ja sigui al matins, tardes o nits.

Cursos intensius

A més de la convocatòria dels exàmens teòrics, l'Escola Nàutica Baix Empordà, que també serà present a la fira, farà cursos intensius teòrics i pràctics orientats a la Llicència de Navegació, que permet el govern d'embarcacions de fins a 6 metres d'eslora.

Segons assenyala l'organització, es faran el proper diumenge 21 en dos torns de matí (de 9 h a 12 h) i de tarda (de les 13 h a les 18 h) i cada grup estarà format per set persones. A cada torn es faran dues hores teòriques i quatre de pràctiques.