El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha imposat a l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, un sanció de 800 euros per no complir la sentència que ordena l'enderroc d'un local a Riells que es va construir amb una llicència mal donada. A més, s'ha donat trasllat a fiscalia per si considera que hi ha un possible delicte de desobediència. Davant d'això, el consistori que fins ara ha sostingut que tenen recursos pendents de resoldre, ha ordenat el pagament de la sanció i la redacció del projecte d'enderroc.

El litigi judicial arrenca per l'atorgament d'una llicència el 30 de gener de 2008 per a la construcció d'un habitatge local al carrer Palau 2B, a Riells, a tocar la platja. És un edifici aïllat amb construccions a banda i banda. Un grup de veïns va entendre que la llicència estava mal donada i van portar-ho als tribunals.

El jutjat dona la raó als veïns perquè el projecte no complia amb el planejament de 1993 sobre el qual s'havia de basar la decisió. El motiu és que calen 600 metres per construir i la parcel·la en té 446. L'Ajuntament va optar per donar una segona llicència el juny de 2011. Va argumentar que hi havia hagut un error. A la nova llicència es va incloure dins la finca un passatge de la parcel·la que és un dret de pas però que sostenen que formava part de la finca.

El Jutjat Contenciós número 1 de Girona on es va iniciar el procés va donar-ho per bo, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha mantingut en diferents sentències que la llicència no era vàlida perquè no hi havia suficients metres per construir i que la finca s'ha d'enderrocar.

Darrera sentència del TSJC

La darrera sentència va ser amb data 23 de gener de 2018, tal com va avançar Diari de Girona. Contra aquesta sentència es podia interposar recurs de cassació que és la via per la qual hauria optat l'Ajuntament.

L'advocat de la part demandant, Carlos Antoli, ha posat de manifest que s'han anat guanyant diverses sentències i que el Suprem ha inadmès el recurs.

Ara el Jutjat Contenciós de Girona ha imposat la sanció a l'alcalde i se li torna a requerir perquè en vint dies iniciï les actuacions de compliment de la sentència o tornaran a sancionar.

En la interlucotòria es recorda que amb data 7 de novembre de 2018 es va requerir perquè en el termini d'un mes complís la sentència. A més, ja se l'advertia que podia incórrer en un delicte de desobediència.

S'enumeren les diferents sentències i les al·legacions de l'Ajuntament que insisteix que s'ha recorregut en cassació i que es va tramitar nova llicència. El tribunal considera que això evidencia la voluntat d'incomplir la sentència perquè les al·legacions ja han estat analitzades en resolucions anteriors i «no han de ser novament rebatudes».

Per tant, conclou que no hi ha motius per demorar el compliment i s'mposa a l'alcalde una multa personal de 800 euros i se'ls dona vint dies per complir o se sancionarà de nou.

Ordre d'enderroc

Amb data 6 de maig l'Ajuntament interposa un recurs de reposició en el qual sostenen que no s'ha volgut evitar la sentència sinó que entenen que no s'han esgotat totes les vies legals. S'adjunta en l'escrit un decret d'alcaldia ordenanat «d'immediat l'execució de la sentència» i que l'alcalde assumirà la sanció.

En el decret d'alcaldia s'ordena als Serveis Tècnics de la Corporació l'inici dels tràmits necessaris per a la redacció de projecte d'enderroc «amb caràcter d'urgència» i ordena al departament de Serveis Econòmics que procedeixi a la dotació pressupostària corresponent.

L'Ajuntament, a qui ha preguntat Diari de Girona, ha respost que s'ha presentat un recurs de reposició contra la interlocutòria i que no hi ha voluntat de no complir sinó que «en defensa dels interessos generals té l'obligació d'esgotar totes les instàncies judicials i fer valer una llicència urbanística que considera ajustada a dret». Recorden que el dret a edificar a la parcel·la es defensa des de fa quatre mandats.

L'Ajuntament afegeix que «en cap cas es tracta de defensar un criteri personal dels diferents alcaldes i governs durant aquest període, sinó que és l'Ajuntament com a administració que defensa un criteri, fonamentat tant pels serveis tècnics com jurídics».