L'escola Josep Pous i Pagès de Figueres, al barri del Culubret, és un centre d'alta complexitat, el qual registra un 77,29% d'absentisme escolar entre els alumnes de Primària. Són diverses les iniciatives que s'hi han impulsat per intentar revertir la situació i encoratjar els alumnes a anar a l'escola. El darrer ha sigut El Pas del temps amb les joguines, una iniciativa que ha consistit en la creació d'un museu a l'escola i que ha buscat potenciar la motivació educativa dels nens i nenes. El projecte escolar ha comptat amb la col·laboració del Museu del Joguede Catalunya.

«L'absentisme escolar és el principal problema que tenim a l'escola», reconeix el director del centre, Sergi Casademont. «Si venen motivats a classe, el nombre de nens que falten a classe baixa», subratlla. A més, el projecte també persegueix millorar el comportament i l'atenció de l'alumnat a les aules. En els darrers anys són diverses les iniciatives que s'han impulsat en aquesta mateixa línia. El 2015 s'iniciava un projecte centrat en ajudar els pares i mares d'alumnes del CEIP a acabar l'ESO i combatre, així, l'absentisme escolar entre els més petits.

El Pas del temps amb les joguines es va realitzar durant el passat mes de març i va consistir en la creació d'un espai expositiu a l'escola, que encara segueix obert per a noves visites.

Els alumnes d'educació infantil i cicle inicial van treballar el pas del temps a través dels joguets; els alumnes de cicle mitjà es van centrar en els mitjans de transport; i els de cicle superior en els canvis en els balls i la música.

La iniciativa va sorgir del claustre de mestres, a través de la xarxa de competències bàsiques, que va preparar aquest projecte per fer protagonistes els alumnes. «La temàtica de les joguines ha aconseguit una major implicació», expliquen des de la direcció del centre.

El museu El pas del temps s'organitza amb un recorregut a través de diversos àmbits, entre els quals destaca una espectacular màquina del temps. Després d'un recorregut per una línia del temps de les músiques que ocupa tota la llargada de la sala polivalent, els visitants poden veure un audiovisual realitzat per l'alumnat que recull balls des del segle XVIII fins a l'actualitat.

Segregació i absentisme

La segregació a les aules i l'absentisme escolar són els principals reptes educatius de Figueres, segons es desprèn del Pla Local d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament. L'escola pública Josep Pous i Pagès és un centre de màxima complexitat que acull l'alumnat dels barris del Culubret i de Sant Joan. El centre té actualment 204 alumnes d'educació infantil i primària, amb un 75% d'estudiants de la comunitat gitana, i la resta de la comunitat àrab.

En el Pla Estratègic del barri s'hi recull, precisament, la «normalització» de l'absentisme, l'abandonament i el fracàs escolar en aquesta zona de la ciutat. De fet, és en el pas de Primària a Secundària on es perden més estudiants, en un barri on l'any 2010 el 33% dels residents no tenien estudis o eren analfabets. La taxa d'alumnat no absentista a Primària és tansols del 14%.

Peces cedides pel Museu

La col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya ha consistit en el préstec d'una selecció de materials per tal que els infants treballessin el projecte a l'aula i que després ha passat a formar part del museu temporal que es mostra a l'escola. S'ha cedit la reproducció d'un cotxe de joguet a pedals i d'un cavall de cartró, a més d'una selecció d'imatges d'infants amb el seu joguet i els facsímils de diversos jocs de taula tradicionals. La institució cultural treballa en estreta col·laboració amb la comunitat educativa amb una àmplia oferta d'activitats.