L'Ajuntament de Castelló d'Empúries impulsa de nou les excavacions arqueològiques a la Basílica de Santa Maria on ja s'hi ha treballat els dos darrers anys. Aquest mes està prevista la realització d'un sondatge geològic al solar nord i durant el mes de setembre una nova excavació.

Les excavacions a l'entorn de la Basílica de Castelló van posar al descobert catorze tombes del s. VIII i IX d.C. El projecte que es porta a terme té per objectiu l'estudi de l'evolució de la parròquia de Santa Maria i de l'hàbitat que es forma al seu voltant, començant des dels seus antecedents al segle VIII. Interessa pel marc socioeconòmic i històric en el qual es funda i evoluciona la parròquia i també la reconstrucció del paisatge i l'entorn natural i geològic del lloc. Es considera que són «elements que varen ser de cabdal importància en l'elecció de l'assentament». Finalment, ha informat l'Ajuntament, s'espera que la intervenció en el subsòl permeti donar resposta a certes patologies que presenta l'edifici.

L'Ajuntament ha signat el conveni de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Empordanesos, amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana) per al projecte quadriennal 2018-2021 La fundació de la parròquia de Sta. Maria de Castelló. L'evolució dels edificis culturals (VIII-XV).