El Ministeri de Foment ha aprovat a la darrera reunió de la Comissió de Fars abalisar un escull conegut com a Bau de la Farrera, de Roses, per millorar la seguretat de la navegació.

L'escull està situat a a centre metres del litoral, entre les cales Montjoi i Pelosa.

La seva fondària és d’uns 70 centímetre des de la superfície, no essent visible, motiu que fa augmentar la seva perillositat i que ha provocat nombrosos accidents per embarrancada tant embarcacions de pesca com d'esbarjo.

Recollint la inquietud generada pels navegants, Port de Roses va tramitar la sol·licitud d‘abalisament a la Federació Espanyola d'Associacions de Ports i Turístics, a través de la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. La petició s’ha vist recentment atesa per part de l’ens responsable de la senyalització marítima, la Comissió de Fars, que durant la seva darrera reunió tècnica ha aprovat la instal·lació de senyals d’abalisament, tant diürnes com a nocturnes, per evitar més accidents.

D’altra banda, cal destacar també l’aprovació d’una altra recomanació proposada per Port de Roses a Ports de la Generalitat, consistent en la il·luminació del dic exterior sud de la dàrsena pesquera i comercial, amb la qual es volen també evitar accidents produïts darrerament per col·lisió amb el dic, sobretot en moments de baixa visibilitat o falta de llum.